Spaarbekken De Gijster, Brabantse Biesbosch

De drie spaarbekkens in het Nationale Park de Biesbosch vormen het kloppende hart van de drink- en industriewatervoorziening voor miljoenen inwoners en bedrijven in Zuidwest-Nederland en Noord-Brabant. Hier slaan we oppervlaktewater op uit de rivier de Maas, zodat er altijd voldoende zoet water op voorraad is, selectieve inname mogelijk is en natuurlijke (voor)zuivering kan plaatsvinden. Van het rivierwater wordt – na een zorgvuldige zuivering – drink- en industriewater gemaakt.

Nieuw innamepompstation

Naar verwachting neemt de vraag naar drink- en industriewater toe en worden we steeds vaker geconfronteerd met langere droge perioden waardoor de waterkwaliteit van de Maas steeds meer wisselt en verslechtert. Evides bouwt daarom een nieuw innamepompstation. Dit is gepland bij de Bergsche Maas. Vanaf daar wordt rivierwater via nog aan te leggen ondergrondse leidingen naar De Gijster gepompt. Daarnaast verdiepen we dit bekken op sommige plaatsen. Na afronding van de werkzaamheden is het spaarbekkensysteem voorbereid op de toekomst.

Zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden

We voeren de werkzaamheden uit na uitgebreid natuuronderzoek en in afstemming met verschillende partijen, zoals Rijkswaterstaat, gemeenten en Staatsbosbeheer. Zo kunnen we overlast zoveel mogelijk beperken, werken met oog voor de omgeving en past het innamepompstation in het landschap. We nemen verschillende maatregelen om de natuurwaarden in het omliggende gebied te ontzien en waar mogelijk te verhogen.

Evides Waterbedrijf leidt dit project, exploiteert de bekkens en gebruikt 97% van het water.

Blijf op de hoogte

Via spaarbekkens.nl blijft u op de hoogte van de werkzaamheden.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.