Luchtfoto bekkens Biesbosch

PFAS en drinkwater

Evides maakt betrouwbaar drinkwater: van grondwater en met name van oppervlaktewater, uit de Maas en het Haringvliet. Drinkwater voldoet aan zeer strenge kwaliteitseisen. Daar is onze controle van de bronnen ook op gericht. In de lucht, de bodem en het water komen niet-natuurlijke stoffen voor, die afkomstig zijn van consumenten, uit de landbouw en van de industrie. Denk aan medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen. Heel veel stoffen verwijderen we met onze drinkwater- zuiveringstechnieken. Van sommige stoffen treffen wij nog sporen aan. Altijd ver onder de geldende wettelijke normen of richtwaarden die de overheid (RIVM-normen) heeft bepaald.

Metingen: niet natuurlijke stoffen

PFAS zijn door de mens gemaakte stoffen die gebruikt worden in toepassingen als textiel, waterafstotende sprays voor kleding of schoenen en anti-aanbaklagen in pannen. Van een groot aantal PFAS is bekend dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en milieu. Bekende voorbeelden van PFAS zijn PFOA (perfluoro octanoic acid/ perfluoroctaanzuur), PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) en GenX-stoffen.

PFAS zijn terug te vinden in het milieu, onder andere doordat fabrieken deze stoffen uitstoten. Via de lucht en het afvalwater verspreiden PFAS zich naar de bodem en het oppervlaktewater. Van daaruit komen ze ook in voedsel en in drinkwater terecht. PFAS breken slecht af en blijven daardoor bijna oneindig in het milieu aanwezig. Ze worden daarom ook wel forever chemicals genoemd.


Meetresultaten

Evides controleert op diverse stoffen, waaronder perfluorverbindingen (PFAS) in de bronnen die gebruikt worden voor de productie van het drinkwater. In het oppervlaktewater van de Maas en van het Haringvliet treffen we spoortjes aan en zien we hele kleine hoeveelheden terug in het drinkwater. Deze waarden liggen echter ruim onder de geldende normen of richtwaarden, zoals die door de overheid (RIVM) zijn gesteld.

PFOA *

Geldende gezondheidskundige richtwaarde0,0875 microgram/l
Drinkwater Q1 2022 0,0031 microgram/l

GenX *

* Dit is de op dit moment bekende data. Naar aanleiding van het RIVM-rapport (04/06/2021) zijn we gestart met een aanvullend meetprogramma.

Geldende gezondheidskundige richtwaarde0,15 microgram/l 
Drinkwater Q1 20220,00037 microgram/l


Ontwikkelingen

Evides volgt continue de ontwikkelingen rond (nieuwe) niet-natuurlijke stoffen in het milieu, zodat wij daar op in kunnen spelen met onze drinkwater- zuiveringstechnieken. Op die manier kunnen we u betrouwbaar drinkwater blijven garanderen dat voldoet aan de strenge eisen van de Drinkwaterwet.

We controleren zowel onze bronnen als het gezuiverde drinkwater. Evides volgt continu de ontwikkelingen, zeker ook met betrekking tot PFAS. Een recente ontwikkeling is het verschijnen, in september 2020, van de wetenschappelijke opinie van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) over de gezondheidsrisico’s door de aanwezigheid van PFAS in voedsel. Op 4 juni 2021 informeerden het ministerie van I&W en minister MZS de Tweede Kamer over het vervolg onderzoek van RIVM naar de beoordeling van grenswaarden PFAS in voedsel, bodem, lucht en (drink)water. Voor meer informatie klik hier. 


Bronbescherming en verbod

Als Evides vinden wij, dat stoffen zoals PFAS, niet thuishoren in bronnen voor ons drinkwater. We pleiten voor het terugdringen van de emissie van stoffen en voor PFAS pleiten we voor een totaalverbod, omdat ze slecht afbreken en daardoor lang in het milieu aanwezig zijn.

Het drinkwater is betrouwbaar en dat willen wij graag zo houden. Wij pleiten voor schone bronnen: wat er niet in zit hoeft er ook niet uit.

Bovendien is het eenvoudiger, doelgerichter en milieuvriendelijker om te voorkomen dat deze stoffen in het milieu komen. Dit betekent: vervuiling door industrie, landbouw en consument voorkomen. Het Rijk, andere overheden, en bedrijven hebben hier allemaal een verantwoordelijkheid in. Een verbod voor PFAS en strengere vergunningverlening van andere niet-natuurlijke stoffen zou daarbij de eerste stap moeten zijn.


Meer weten?

Als u meer wilt weten over PFAS in het milieu en tot stand komen van richtwaarden, verwijzen wij u ook graag naar de informatie van het RIVM. Heeft u nog vragen voor ons, neem dan contact op met onze Waterkwaliteitsafdeling via het contactformulier.

Zie ook: 'Drinkwater: wat zit er in'.

© 2022