Evides 150 jaar

Prins Claus op de Petrusplaat

Op 13 augustus 1974 werden door prins Claus de eerste twee spaarbekkens en vele leidingen van het N.V. Waterwinningsbedrijf Brabantse Biesbosch in gebruik gesteld. 

Bijzondere gasten

De eerste twee bekkens worden ‘de Petrusplaat’ en ‘de Honderd en Dertig’ genoemd. Bij de opening lagen de plannen voor een derde bekken, ‘de Gijster,’ al klaar. Met deze drie bekkens bereikt de WBB een leveringsvermogen van ongeveer 230 miljoen kubieke meter per jaar.

Prins Claus komt aan bij de Petrusplaat.
Prins Claus treedt aan wal op de Petrusplaat.

Er werd vanaf 1974 Biesboschwater geleverd aan drie verschillende bedrijven die zorgden voor drinkwater in hun regio’s: de DWL in Rotterdam, de N.V. Waterleidingmaatschappij Noord-West Brabant en het N.V. Delta Nutsbedrijven. Het laatste bedrijf leverde water aan de industrie in Bergen op Zoom en drinkwater aan Zeeuws-Vlaanderen.

Met de ingebruikname van de spaarbekkens in de Biesbosch werd de kwaliteit van het drinkwater in Zuidwest-Nederland aanzienlijk verbeterd. Niet langer werd het grootste deel van het water verkregen uit de steeds meer vervuild geraakte Rijn, maar nu uit de Maas. Dit water was schoner, allereerst omdat de Maas een regenrivier is en daarnaast omdat de nieuwe reinigingsprocessen moderner waren.

En nu? 

Schoon en voldoende drinkwater is een randvoorwaarde voor onze gezondheid, ons welzijn en onze welvaart. Er zijn maar weinig landen waar de normen voor en controles op dat drinkwater zo streng zijn als in Nederland. Niet voor niets staat Nederland wereldwijd hoog aangeschreven als het om de kwaliteit van ons drinkwater gaat. We ontvangen dan ook met enige regelmaat hoog bezoek uit binnen- en buitenland op onze productielocaties. Bij Evides zijn we dagelijks bezig met het borgen van zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van ons drinkwater, ook richting de toekomst. Daarbij kijken we altijd 10 jaar vooruit. 

En straks? 

De drinkwaterbedrijven worden richting de toekomst voor grote uitdagingen gesteld. Denk aan klimaatverandering, maar ook de bevolkingsgroei, de woningbouwopgave en de energietransitie. 

Daarbij zal Nederland zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Waar we nu bekend staan om ons talent voor het wegpompen en afvoeren van water, zullen we in de toekomst juist moeten zorgen dat we water goed vast kunnen houden, zodat we in droge periodes voldoende zoet water beschikbaar hebben, onder andere voor het maken van drinkwater. Als expert in waterbeheer zal Nederland ook in die transitie toonaangevend moeten worden.  

Ook Evides staat in die tussentijd niet stil. We nemen maatregelen om een potentieel drinkwatertekort dat na 2030 in Midden-Zeeland kan gaan optreden, het hoofd te bieden. Dit doen we door te investeren in nieuwe leidingen en pompstations en door aanvullende bronnen te onderzoeken. Zo borgen we ook na 2030 de levering van voldoende en schoon drinkwater. 

Deel deze pagina
© 2024