Tappunten

Aanvragen van tijdelijke drinkwateraansluiting

Heeft u een tijdelijke drinkwatervoorziening nodig voor uw evenement dat plaatsvindt in ons levergebied? Dan kunt u bij ons een wateraansluiting aanvragen via een opzetstuk. Onze monteurs sluiten dit opzetstuk aan op het drinkwaterleidingnet en zorgen dat u betrouwbaar drinkwater ontvangt. Op dit opzetstuk kunt u uw eigen tijdelijke installatie aansluiten. Zorg dat uw aanvraag minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement bij ons binnen is.

Voorwaarden

Lees onze voorwaarden. Deze bent u verplicht om op te volgen. Dit zorgt ervoor dat uw medewerkers en bezoekers tijdens het gehele evenement kunnen rekenen op een veilige drinkwatervoorziening. Kijk voor onze actuele tarieven in onze Tarievenregeling (Artikel 7: Opzetstukken).

Direct aanvragen

Wilt u een tijdelijke aansluiting aanvragen voor een festival of een evenement? Neem dan contact met ons op via ondersteuninginfra@evides.nl. Voor het aanvragen van overige tijdelijke aansluitingen kunt u op www.mijnaansluiting.nl terecht.


Belangrijkste aandachtspunten

1.    Aansluiten toestellen
Op het opzetstuk sluit u uw tijdelijke waterinstallatie zoals de leidingen en tappunten aan. Hierop kunt u ook apparaten aansluiten, zoals een wasmachine of koffiezetautomaat. Deze apparaten moeten voorzien zijn van een beveiliging. Deze beveiliging zorgt ervoor dat het water uit uw apparaat niet terug kan stromen in uw tijdelijke installatie

2.    Gebruik alleen goedgekeurde KIWA-materialen
Pas alleen materialen en toestellen toe die geschikt zijn voor het gebruik voor drinkwater. Ze moeten zijn voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring (KIWA-beoordelingsrichtlijnen). Materialen zoals tuin- en brandslangen en soortgelijke koppelstukken hebben geen KIWA-keur.

3.    Zorg voor continue doorstroming
Het is van belang dat in de door u aangelegde watervoorziening altijd doorstroming plaatsvindt. Te grote leidingen en dode einden zijn niet toegestaan. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat, loopt de kwaliteit wat terug. Ook kan het hierdoor eerder opwarmen. Bij temperaturen vanaf 25°C en in stilstaand water gedijt de legionellabacterie, die bij inademing tot ziekte kan leiden. Zorg daarom dat er geen waterdruppeltjes (nevel) in de lucht komen.

4.    Reinig uw leidingen en installatie voor gebruik
Voordat u de tijdelijke installatie in gebruikt neemt, moet u deze reinigen. Bij leidingen die kleiner zijn dan 35 mm (inwendige middellijn), kunt u dit doen door vlak voor gebruik de leiding tenminste onder hoge snelheid door te spoelen. Vanaf het opzetstuk meet u het aantal meter drinkwaterleiding dat u heeft aangelegd, daarna spoelt u per meter leidinglengte het water minstens 10 seconden door. Bij 5 meter, spoelt u dus 50 seconden de leiding door. Bij leidingen boven de 35 mm is mechanisch reinigen door middel van proppen in combinatie met desinfectie en doorspoelen effectief. Proppen is het reinigen van de binnenzijde van leidingen met behulp van een kunststof prop.

5.    Bescherming van opzetstuk
Zodra het opzetstuk is geplaatst, bent u verantwoordelijk om er zorgvuldig mee om te gaan. U dient het opzetstuk zichtbaar te beschermen tegen vorst of beschadiging of diefstal, bijvoorbeeld door een hekwerk eromheen te plaatsen.


Veiligheid, doelmatigheid en volksgezondheid

De afdeling Controle Drinkwaterinstallaties van Evides Waterbedrijf voert namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu periodieke controles uit op collectieve watervoorzieningen, collectieve leidingnetten en overige leidingwaterinstallaties. Ook kan Evides controles uitvoeren bij uw tijdelijke installaties, zoals bij het leveren van drinkwater via een opzetstuk. De controleurs beoordelen de installatie op veiligheid, doelmatigheid en beheer met het oog op de volksgezondheid.

Meer informatie

Lees ook het landelijke Waterwerkblad Tijdelijke Leidingwaterinstallatie (WB 1.4H) voor meer informatie over tijdelijke drinkwateraansluitingen.

© 2024