Veelgestelde vragen over watermeter en aansluiting

Ik heb druppels op de watermeter of waterleidingen. Hoe komt dat?

Dit kan een lekkage betekenen, maar vaak gaat het om condens. U kunt dit eenvoudig zelf controleren. Dit doet u door eerst de watermeter of -leidingen goed te drogen met een doek. Duurt het enkele minuten voordat de druppels weer terug zijn, dan is het condens. Dit kan in het najaar en winter ontstaan door het temperatuurverschil tussen het koude water in de leiding en de vaak warmere omgeving. U kunt de watermeter en -leidingen isoleren met een wollen deken of noppenfolie om condens te voorkomen.


Zijn er direct nieuwe druppels te zien, dan heeft u lekkage. De waterleidingen in uw huis zijn het eigendom van de woningeigenaar. Dit kan uzelf zijn, de verhuurder of woningbouwvereniging. De woningeigenaar is daarom ook voor verantwoordelijk voor de kwaliteit van de binnenleidingen en bijbehorende toestellen zoals een boiler of geiser. Bij problemen of lekkages hieraan, kunt u contact opnemen met uw installateur. Als u de woning huurt, kunt u contact opnemen met uw verhuurder.


De watermeter is eigendom van Evides, wij vragen u er zorgvuldig mee om te gaan en deze te beschermen tegen vorst. Als u hieraan lekkage heeft dan kunt u contact met ons opnemen. Onze monteur komt dan de watermeter repareren of vervangen. Is de watermeter of hoofdkraan bevroren dat vervangt een Evidesmonteur deze door een nieuwe. De kosten voor vervanging liggen bij de klant. Voor een nieuwe watermeter bij een reguliere huisaansluiting zijn de kosten vanaf € 231,-.

Ik heb in het verleden een watermeter gekregen, maar wil die eigenlijk niet. Kan Evides de watermeter weghalen en weer ongemeten tarief in rekening brengen of een centrale watermeter plaatsen?

Nee, dat is niet mogelijk. Uiteindelijk krijgt iedereen een watermeter. Dit is belangrijk voor de volksgezondheid omdat de meter is voorzien van een beveiliging waardoor het geleverde water niet terug het leidingnet in kan stromen. Ook is het de meest eerlijke manier om drinkwater af te rekenen. Zo betaalt iedereen voor wat hij verbruikt.

Ik heb nog geen watermeter. Hoe kan ik een watermeter krijgen?

Informatie om deze aan te vragen vindt u op mijnaansluiting.nl.

Waar zit mijn watermeter?

Meestal zit uw watermeter, samen met de elektriciteit- en gasmeter, in de meterkast. Ook kan het voorkomen dat uw watermeter onder een luik bij uw voordeur zit, in een put in uw tuin, in de buurt van uw toilet of in uw kelder hangt.

Wie is verantwoordelijk voor de leidingen in een flatgebouw of andere gemeenschappelijke installatie?

Leidingen in een flatgebouw of andere gemeenschappelijke installaties zijn het eigendom van de eigenaar van het gebouw. Deze leidingen beginnen meestal direct na binnenkomst van de flat, na de hoofdafsluiter van de aansluiting. De eigenaar en de verbruiker zijn ook verantwoordelijk voor deze leidingen en het gebruik daarvan. 


In de meeste flatgebouwen heeft elke flat/appartement een eigen watermeter. Er zijn echter ook flats en andere gebouwen die slechts één gezamenlijke watermeter hebben. Watermeters zijn het eigendom van Evides. Wij vragen u zorgvuldig met deze meter om te gaan, eventuele schade kunnen wij in rekening brengen.

Kan gebruikt water vanuit een woning terug het leidingnet in stromen?

Nee dat is niet mogelijk omdat alle watermeters die in woningen geplaatst zijn, zijn voorzien van een terugstroombeveiliging. Die beveiliging zorgt ervoor dat geleverde water niet kan terugstromen in het leidingnet.

Waarom plaatst Evides individuele watermeters?

Met individuele watermeters kunnen wij de kosten van drinkwater op een heldere en eerlijke manier in rekening brengen, namelijk op basis van uw werkelijke verbruik. Daarnaast hebben watermeters een terugstroombeveiliging. Die zorgt ervoor dat geleverd water niet kan terugstromen in het leidingnet. Dit is in het belang van de volksgezondheid.

Indien u nog geen watermeter heeft, kunt u deze aanvragen via www.mijnaansluiting.nl.

Plaatst Evides ook individuele warmwatermeters?

Nee, wij leveren alleen koud water en ook alleen daarvoor watermeters. Heeft u een centrale warmwatervoorziening, dan krijgt deze een aparte meter waarmee het verbruik van het warme water wordt afgerekend met de Vereniging Van Eigenaren, huurdersvereniging of woningcorporatie die eigenaar is van de installatie.

Hoe heeft Evides het waterleidingnet beveiligd?

Wij hebben allerlei maatregelen getroffen om het drinkwaternet te beveiligen, een deel daarvan is zichtbaar, een deel niet. Zo voorzien we brandkranen en aansluitingen van een terugstroom en/of insluisbeveiliging die voorkomt dat er verontreinigd water terecht kan komen in het drinkwaterleidingnet.


Daarnaast hebben vrijwel alle woningen een watermeter met terugstroombeveiliging, zodat geen geleverd water in het leidingnet kan terugstromen. Bij andere gebouwen dan woningen, zoals bedrijven, ziekenhuizen, hotels en sportcomplexen, passen we, afhankelijk van de risicoklasse, nog zwaardere beveiligingen toe. Zoals bijvoorbeeld een zogenaamde breektank. Daarbij controleren we het drinkwater dat we leveren aan huishoudens en bedrijven regelmatig op kwaliteit.

Waarom vervangt Evides mijn watermeter?

Na een bepaalde periode is een watermeter aan vervanging toe zodat we een goede registratie van uw waterverbruik kunnen blijven garanderen. Het verbruik dat uw watermeter registreert, brengen wij bij u in rekening. Is uw watermeter aan vervanging toe, dan ontvangt u hierover een brief.


Het is belangrijk dat wij op die dag dat wij uw watermeter komen verwisselen, toegang krijgen tot uw woning of bedrijfspand. De monteur van Evides kan zich legitimeren en is te herkennen aan zijn bedrijfskleding. Een meterwisseling duurt ongeveer een kwartier. Wanneer u op de ingeplande datum niet kunt, dan vragen wij u dit tijdig te melden en een nieuwe afspraak te maken. Als wij onze werkzaamheden niet op de afgesproken datum en tijdstip kunnen uitvoeren, brengen wij hiervoor kosten in rekening.  

Hoe kan ik mijn buitenkraan afsluiten en beschermen tegen vorst?

Door de toevoerleiding dicht te zetten en af te tappen, voorkomt u bevriezing van uw buitenkraan en daarmee lekkage. U kunt dit zelf doen in een paar eenvoudige stappen

Hoe kan ik mijn watermeter en hoofdkraan beschermen tegen vorst?

Watermeters in een meterkast die geplaatst zijn tegen een buitenmuur, in een watermeterput of in een kelder lopen extra risico op bevriezing. Uit voorzorg isoleren van de watermeter en hoofdkraan is in alle gevallen aan te bevelen, maar zeker in deze situaties. Zo voorkomt u overlast en hoge kosten voor reparatie.

Lees hoe u de watermeter kunt isoleren.

Wie is verantwoordelijk voor de drinkwaterleidingen in mijn woning?

De waterleidingen in uw huis zijn het eigendom van de woningeigenaar. Dit kan uzelf zijn, de verhuurder of woningbouwvereniging. De woningeigenaar is daarom ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de binnenleidingen en bijbehorende toestellen zoals een boiler of geiser. Bij problemen of lekkages hieraan, kunt u contact opnemen met uw installateur. Als u de woning huurt, kunt u contact opnemen met uw verhuurder. De watermeter is eigendom van Evides. Bij schade kunnen wij kosten voor reparatie of vervanging bij u in rekening brengen.


Evides Waterbedrijf is verantwoordelijk voor het leveren van betrouwbaar drinkwater tot aan de hoofdkraan. Via de watermeter stroomt het drinkwater naar de binnenleidingen. De kwaliteit van het drinkwater in de binnenleidingen is de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar.


Onze adviezen

Evides Waterbedrijf levert drinkwater van hoge kwaliteit. In huis kan de kwaliteit achteruitgaan door temperatuurverhoging, langdurige stilstand van het water of het soort (loden) leiding. Om de goede kwaliteit van drinkwater te behouden, geven wij u de volgende adviezen:

  • Spoel nieuwe kranen en nieuwe binnenleidingen de eerste drie maanden dagelijks voor het eerste verbruik twee minuten door.
  • Spoel uw kranen minimaal één minuut door als u terugkomt van vakantie in de zomer.
  • Heeft u in uw woning loden waterleidingen? Dan raden wij u aan het kraanwater twee minuten door te spoelen voor u het gebruikt om te drinken of om er voedsel mee te bereiden. Aanstaande moeders en kinderen tot en met 6 jaar raden wij aan binnenshuis flessenwater te drinken. Lood kan oplossen in stilstaand water en dat beïnvloedt de waterkwaliteit.
Hoe kan ik een tijdelijke watervoorziening aanvragen voor een evenement?

Lees alles over een tijdelijke drinkwaterinstallatie aanvragen op Aanvragen tijdelijke aansluiting.

Biedt Evides Waterbedrijf zelf openbare tappunten aan?

Voor gemeenten en overige aanvragers biedt Evides Waterbedrijf kraanwatertappunten aan voor openbare locaties. De aanvrager betaalt hiervoor de geldende aansluitkosten en sluit met ons een contract af voor het onderhoud en beheer. Hiervoor controleren we het tappunt maandelijks op hygiëne en onvolkomenheden. Zo zorgen we ervoor dat de watervoorziening van het tappunt optimaal blijft.

Hebben alle woningen een eigen watermeter?

Ruim 99% van alle woningen in het voorzieningsgebied van Evides zijn voorzien van een eigen watermeter. Indien u nog geen watermeter heeft, kunt u deze aanvragen via www.mijnaansluiting.nl.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.