Geplande werkzaamheden

We willen u nu en in de toekomst continu betrouwbaar drinkwater leveren. Daarom voeren we korte en langlopende geplande werkzaamheden uit.

Een overzicht van kortlopende werkzaamheden in onze waterlevering en geplande werkzaamheden vindt u op waterstoring.nl. Hieronder leest u meer over onze langlopende werkzaamheden.

alt

Het verhaal van onze Senior Projectleider Infra

"In ons voorzieningsgebied ligt zo’n 14.000 kilometer leiding onder de grond. Twee van de grootste transportleidingen verplaatsen we momenteel. Een grootschalig project waar twee jaar voorbereiding aan vooraf gegaan is. Dit uitvoering doen we zorgvuldig om al onze klanten te kunnen blijven voorzien van drinkwater."

Lees meer over Eds werk

Meerjarenprogramma's

Verleggen en aanpassen drinkwaterleidingen voor aanleg Blankenburgverbinding

Waar Rijkswaterstaat de nieuwe Blankenburgverbinding gaat aanleggen, liggen nu nog waterleidingen van Evides. In aanloop naar de aanleg van de Blankenburgverbinding zijn we al jaren bezig drinkwaterleidingen te verleggen en aan te passen.

Lees meer

Innamepompstation Bergsche Maas

Het nieuwe innamepompstation haalt het rivierwater uit de Bergsche Maas binnen en vervoert het naar het eerste spaarbekken, De Gijster. Het nieuwe pompstation kan méér water in kortere tijd innemen dan het huidige. Dat is noodzakelijk om voldoende zoet water te hebben van een goede kwaliteit, voor nu en in de toekomst.

Lees meer

Samenwerking in de buitenruimte

Evides Waterbedrijf, Stedin en de gemeente Rotterdam werken samen aan drinkwaterleidingen, gasnetwerk en riolering in de ondergrond. Zo werken we op een efficiënte manier en beperken we de overlast voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Dit hebben we vastgelegd in het 'Convenant samenwerken in de buitenruimte'.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.