Geplande werkzaamheden

We willen u nu en in de toekomst continu betrouwbaar drinkwater leveren. Daarom voeren we korte en langlopende geplande werkzaamheden uit.

Een overzicht van kortlopende werkzaamheden in onze waterlevering en geplande werkzaamheden vindt u op waterstoring.nl. Hieronder leest u meer over onze langlopende werkzaamheden.

alt

Het verhaal van onze Senior Projectleider Infra

“In ons voorzieningsgebied ligt zo’n 14.000 kilometer leiding onder de grond. Twee van de grootste transportleidingen verplaatsen we momenteel. Een grootschalig project waar twee jaar voorbereiding aan vooraf gegaan is. Dit uitvoering doen we zorgvuldig om al onze klanten te kunnen blijven voorzien van drinkwater.”

Lees meer over Ed zijn werk

Meerjarenprogramma's

Spaarbekken De Gijster

We verwachten dat de vraag naar drink- en industriewater toeneemt en er in de toekomst langere droge perioden zijn waarbij de waterkwaliteit van de Maas lager is. We leggen daarom een nieuw innamepompstation aan.

Lees meer

Innamepompstation Bergsche Maas

Het Maaswater is een belangrijke bron voor het maken van drinkwater en industriewater. Het nieuwe innamepompstation haalt het rivierwater uit de Bergsche Maas binnen en vervoert het naar het eerste spaarbekken, De Gijster. Het nieuwe pompstation kan méér water in kortere tijd innemen dan het huidige. Dat is noodzakelijk om voldoende zoet water te hebben van een goede kwaliteit, voor nu en in de toekomst.

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.