Geplande werkzaamheden

We willen u nu en in de toekomst continu betrouwbaar drinkwater leveren. Daarom voeren we korte en langlopende geplande werkzaamheden uit.

Een overzicht van kortlopende werkzaamheden in onze waterlevering en geplande werkzaamheden vindt u op waterstoring.nl. Hieronder leest u meer over onze langlopende werkzaamheden.

Naar waterstoring.nl

 

Meerjarenprogramma's

Spaarbekken De Gijster

We verwachten dat de vraag naar drink- en industriewater toeneemt en er in de toekomst langere droge perioden zijn waarbij de waterkwaliteit van de Maas lager is. We leggen daarom een nieuw innamepompstation aan.

Lees meer

Compenserende maatregelen Kierbesluit

In 2013 is het Kierbesluit genomen: in 2018 komen de Haringvlietsluizen op een kier te staan als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dit is belangrijk voor de internationale vismigratie. Evides heeft twee maatregelen uitvoerd om de inname van zoet water voor de productie van drinkwater veilig te stellen.

Lees meer

Oranjezon: een nieuw pompstation voor drinkwater

Evides past de locatie bij het natuurgebied Oranjezon aan. Het oude pompstation vervangen we door een nieuw, energiezuinig exemplaar dat we inpassen in de duinen. De werkzaamheden starten in maart 2017 en zijn naar verwachting begin 2018 afgerond.

Lees meer

Berenplaat: een nieuw pompstation voor drinkwater

Op drinkwaterzuiveringslocatie Berenplaat in Spijkenisse renoveren wij een pompstation. Het oude pompstation vervangen we door een nieuw, energiezuinig exemplaar. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2017 en zijn naar verwachting in juni 2018 afgerond. Vanaf dan zorgt onze nieuwe installatie ervoor dat uw drinkwater nog steeds met juiste kracht uit de kraan komt. En dat op een duurzamere wijze!

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.