Belasting op Leidingwater (BoL)

Verbruik van meer dan 10.000 m3 op één aansluiting per jaar

Heeft u een bericht ontvangen over de Belasting op Leidingwater en bent u een grootzakelijke klant (met een verbruik van meer dan 10.000 m3 op één aansluiting per jaar)? Dan is onderstaande informatie interessant voor u.

Gebruikt u minder dan 10.000 m3 op één aansluiting per jaar? Klik dan hier.

BoL-verklaring downloaden

Met een BoL-verklaring geeft u aan ons door hoeveel WOZ-objecten u heeft. Hieronder kunt u de verklaring downloaden. Let op: heeft u een verbruik van meer of minder dan 10.000 m3 op één aansluiting per jaar?

Wat is BoL?

Belasting op Leidingwater (BoL) is een milieubelasting die door  Rijksoverheid wordt opgelegd. Hiermee wil de overheid stimuleren dat bedrijven en huishoudens zuiniger omgaan met leidingwater. Deze belasting betaalt u via uw drinkwaterrekening.

Hoe wordt BoL berekend?

De hoogte van de BoL hangt af van uw waterverbruik en van hoeveel WOZ-objecten u heeft op dit adres. Als er sprake is van één WOZ-object, betaalt u alleen BoL over de eerste 300 m³. Verbruikt u meer dan 300 m³, dan betaalt u daar geen BoL over. Per WOZ-object betaalt u BoL over een periode van 365 dagen. U betaalt niet voor het aantal watermeters, maar voor het aantal WOZ-objecten dat u heeft. De tarieven vindt u  hier.

Voorbeeld één WOZ-object:
Als u 10.000 m³ drinkwater heeft verbruikt, brengt Evides over 300 m³ BoL in rekening (per 365 dagen).

Voorbeeld twee WOZ-objecten:
Als u 10.000 m³ drinkwater heeft verbruikt, brengt Evides over maximaal 600 m³ (2 x 300 m³) BoL in rekening (per 365 dagen).

Waarom wordt mijn aansluiting gezien als één WOZ?

WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken)

Elk jaar ontvangt u van uw gemeente de WOZ-waarde van uw adres. Dit is de basis voor verschillende belastingen en heffingen. Uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen blijkt dat uw wateraansluiting water levert aan één WOZ-object. Dit houdt in dat we ervan uitgaan dat u één WOZ-beschikking voor dit adres ontvangt van de gemeente. Bedrijven in de gemeente Rotterdam kunnen de WOZ-beschikking bij het digitale loket via  https://dloket.rotterdam.nl/ bekijken. Bevindt uw bedrijf zich buiten de gemeente Rotterdam, dan kunt u de WOZ-beschikking inzien door in te loggen op  www.mijnoverheid.nl.

Meer informatie over de WOZ


Waarom wordt mijn aansluiting gezien als een PICWV-aansluiting?

Bij een Particuliere Installatie voor Centrale Water Voorziening (PICWV) levert Evides water via één installatie aan meerdere WOZ-objecten. In ons onderzoek in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) hebben we niet voor 100% kunnen bepalen dat uw wateraansluiting water levert aan één WOZ-object. Dit betekent dat u misschien meerdere WOZ-beschikkingen voor dit adres ontvangt van de gemeente. Dit heeft invloed op de hoogte van de BoL die u betaalt. Daarom vragen we u om ons, via een BoL-verklaring, te laten weten hoeveel WOZ-objecten u heeft. Zo kunnen we u de hoogte van de BoL goed berekenen.

Meer informatie over PICWV


Waarom moet ik een BoL-verklaring invullen?

Met een BoL-verklaring kunt u aangeven hoeveel WOZ-objecten u heeft. Het kan zijn dat uw wateraansluiting water levert aan meerdere WOZ-objecten. Dit heeft invloed op de hoogte van de BoL die u betaalt. Zonder BoL-verklaring gelden er specifieke belastingregels. In de brief die u van ons ontving, staat of wij een BoL-verklaring van u willen ontvangen.

Meer informatie over de BoL-verklaring

Veelgestelde vragen over BoL Grootzakelijk

© 2024