Water: daar zit duurzame energie in!

Korter douchen, de wasmachine alleen laten draaien als hij vol is: het is een kleine moeite om te besparen op water en energie. Het scheelt in uw portemonnee én het is beter voor het milieu. Alle beetjes helpen. Ook Evides draagt graag haar steentje bij om de energietransitie te ondersteunen en te versnellen.

"Met verduurzamen van bedrijfsprocessen zijn we continu bezig. Zelf, maar ook samen met anderen. We zoeken voortdurend naar mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen en de CO₂-uitstoot te verlagen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen." zegt Dirk Mathijssen, Programmamanager CO₂-reductie. “Bij de productielocaties en spaarbekkens, waar we het rivierwater in opslaan, hebben we grote terreinen. Dat zijn ideale plekken om zonnepanelen te plaatsen, zodat onze zuiveringslocaties in hun eigen elektriciteit kunnen voorzien. Op onze Zeeuws-Vlaamse zuiveringslocatie Braakman zijn wij gestart met het eerste zonnepark. Daar staan nu 6.153 zonnepanelen op een gebied zo groot als 3 voetbalvelden. Ter vergelijk: dit wekt net zoveel energie op als 500 huishoudens gemiddeld verbruiken," aldus Dirk.

Drijvende zonnepanelen

Maar Evides wil méér. Dirk: “In 2020 hebben we ons eerste zonnepark geplaatst óp een van onze spaarbekkens. Drijvende panelen dus. De drijvende panelen dekken de bekkens – waar we rivierwater in opslaan om later drinkwater van te maken – voor eenderde deel af. Een voorwaarde om meerdere drijvende zonneparken te plaatsen is dat de waterkwaliteit in het bekken goed blijft. Dit houden we nauwlettend in de gaten. Betrouwbaar water leveren is de kerntaak van Evides en dat mag nooit in het geding komen.  

Energieneutraal én klimaatneutraal

Het doel van Evides is om zowel energieneutraal als klimaatneutraal te zijn. “We willen zoveel energie zelf opwekken als dat we verbruiken in onze eigen processen. En daarnaast willen we geen uitstoot van CO₂; de stof die verantwoordelijk is voor klimaatverandering. Om dit te bereiken, hebben we onder andere het programma EEN gestart: Evides EnergieNeutraal. Zonnepanelen spelen hierbij een grote rol” zegt Dirk. Om net zoveel groene energie op te wekken als Evides gebruikt, zijn er 450.000 zonnepanelen nodig op land als water, verspreid over 10 zuiveringslocaties.

Goed op weg

Er zijn al heel wat stappen gezet om energie- en CO₂-neutraal te zijn. Dirk vertelt: “Een aantal dieselvaartuigen is vervangen door elektrische varianten en ook ons wagenpark is waar mogelijk elektrisch. We zijn al ver met onderzoek naar het toepassen van biobrandstoffen bij de monteursdienst, voor onze schepen en de noodstroomvoorziening op de productielocaties. En reststromen worden steeds meer hergebruikt zodat minder nieuwe grondstoffen nodig zijn.”

Water bewust banner 2022

Water besparen?

Drinkwater is lekker, fris en het komt direct uit de kraan. We gebruiken het volop. Dat is geen probleem, maar een beetje minder kan ook makkelijk!

Bekijk onze bespaartips
© 2023