Incassoprocedure

Iedereen die drinkwater verbruikt betaalt daarvoor. Om hier voor te zorgen hebben wij een zorgvuldige incassoprocedure. Hierdoor voorkomen we dat kosten van wanbetalers voor rekening komen van klanten die wel op tijd hun rekening betalen. Als u de rekening tijdig betaalt, voorkomt u dat de kosten oplopen. 

Hulp bij betalen

Heeft u betalingsproblemen? Neem dan contact op met onze klantenservice om te bepalen of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling. Wij helpen u graag verder. Als u uw rekening(en) door financiële problemen niet direct of eventueel via een betalingsregeling kunt betalen, vul dan het aanmeldformulier schuldhulpverlening in waarmee u goedkeuring geeft voor het delen van uw gegevens (uw contactgegevens en de hoogte van uw achterstand). Wij kunnen u dan aanmelden bij een instantie in uw gemeente die u hierbij helpt.  

Download hier het aanmeldformulier schuldhulpverlening

Tip: kies voor automatische incasso

Met automatische incasso schrijven we het bedrag automatisch af van uw rekening. U bent dan altijd op tijd met uw betaling en hoeft alleen te zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat. U kunt dit direct regelen via Mijn Evides.

Incassoproces

Als u niet op tijd uw (volledige) rekening betaalt, wordt het incassoproces gestart. Ons incassoproces heeft een aantal stappen:

Stap 1: U ontvangt een herinnering

Als u de rekening niet binnen de betaaltermijn betaalt dan ontvangt u een herinnering. Als u deze meteen betaalt dan is er verder niets aan de hand en brengen we geen extra kosten in rekening.

Stap 2: U ontvangt een aanmaning

Als u de herinnering niet binnen de betaaltermijn betaalt dan ontvangt u een aanmaning. De extra kosten hiervan bedragen € 17,50.

Stap 3: U ontvangt een aankondiging bezoek buitendienst (start na-incasso)

Als u de aanmaning niet binnen de betaaltermijn betaalt dan starten we het na-incasso proces. Dit betekent dat onze buitendienst u persoonlijk zal bezoeken en dat we kunnen besluiten om de drinkwaterlevering te stoppen.

Stap 4: Bezoek van Evides

Als u na de vooraankondiging uw rekening niet binnen de betaaltermijn betaalt, dan komt onze buitendienstmedewerker bij u op bezoek en gaat met u in gesprek over uw betalingsachterstand en mogelijke oplossingen. U betaalt hiervoor € 22,50.

Stap 5: We stemmen af met de gemeentes en/of GGD’s

We hebben convenanten afgesloten met de gemeentes en GGD's in ons voorzieningsgebied. We melden de naderende afsluiting van uw drinkwater bij deze instanties. Als de gemeente of GGD van mening is dat afsluiten van uw wateraansluiting niet wenselijk is, wordt door ons uitstel gegeven. In deze periode heeft de GGD en gemeente de tijd om de schuld te regelen.

Stap 6: Evides sluit het drinkwater af

Als uw betaling uitblijft en u heeft geen hulp gezocht voor de betaalproblemen, dan zijn wij genoodzaakt uw drinkwater af te sluiten. De kosten hiervan bedragen minimaal € 120,- en kunnen afhankelijk van de situatie oplopen tot € 180,-. Soms moeten wij een woning of pand binnentreden om te kunnen afsluiten. In dat geval zullen wij de vordering zonder af te sluiten overdragen aan de deurwaarder.

Stap 7: Overdracht aan deurwaarder

Als wij na het afsluitbezoek nog geen betaling van u ontvangen, dan dragen wij de vordering over aan de deurwaarder. Dit heeft mogelijk beslaglegging tot gevolg. De gerechtelijke kosten bij de deurwaarder lopen al snel op tot minimaal € 300,-. U voorkomt nog meer incassokosten door zo snel mogelijk te betalen.

Stap 8: Afsluiting drinkwater door deurwaarder

Mocht de deurwaarder ook geen betaling van u ontvangen, dan kan uw drinkwater alsnog afgesloten worden na een besluit van de rechter. In dat geval wordt de hulp van de politie ingeroepen. De kosten lopen hierdoor fors op.

Doktersverklaring

Het kan zijn dat bij de afsluiting van het drinkwater een zeer ernstig gezondheidsrisico ontstaat bij u of één van uw huisgenoten. Neem in dat geval direct contact op met onze klantenservice. Om afsluiting van het drinkwater (tijdelijk) te voorkomen moet u een doktersverklaring (pdf) laten invullen door een niet behandelend arts. Let op: uw betalingsverplichting vervalt hiermee niet.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.