Veelgestelde vragen over Betalen

Veelgestelde vragen over betalen
Waarom betaal ik in 10 termijnen?

U heeft gekozen voor betaling in 10 termijnen. Het is ook mogelijk in 4 termijnen te betalen. Als u dit wilt veranderen, kunt u contact met ons opnemen.

Wanneer moet ik betalen?

U moet de rekening altijd binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. De betalingstermijn staat vermeld op onze rekening(en). Neemt u bij twijfel contact met ons op.

Kan ik een betalingsregeling krijgen?

Dit is afhankelijk van uw situatie waaronder de omvang van uw betaalachterstand. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Ik kan mijn rekening niet betalen. Wat kan ik doen?

Neem in dat geval contact op met ons. U kunt samen met ons de mogelijkheden bekijken voor een betalingsregeling. Als u uw rekening(en) door financiële problemen niet met een betalingsregeling kunt betalen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met een schuldhulpverlenende instantie die is aangesloten bij de NVVK.

Kijk op nvvk.eu voor een aangesloten instelling binnen uw gemeente. Wij hebben afspraken met NVVK. Vaak kan dan de afsluiting van het drinkwater worden voorkomen.

Kan Evides zomaar mijn drinkwater afsluiten?

Evides kan besluiten om uw drinkwater af te sluiten, maar doet dat nooit zomaar. Voorafgaande hieraan vind een zorgvuldig incassoproces plaats.

Wat gebeurt er als ik mijn rekening niet op tijd betaal?

In dat geval hebben wij een zorgvuldige incassoprocedure die bestaat uit een aantal stappen. Bekijk hier onze incassoprocedure.

Wat zijn de voordelen van automatische incasso?

Als u via automatische incasso betaalt, heeft u de mogelijkheid in tien termijnen te betalen in plaats van per kwartaal. Ook bent u altijd op tijd met uw betaling en heeft u er geen omkijken naar. Als u het niet eens bent met een afschrijving heeft u de mogelijkheid om deze binnen 56 dagen terug te laten boeken naar uw rekening.

Wilt u uw betaalwijze aanpassen? U kunt dit doen via Mijn Evides.

Hoe kom ik aan een doktersverklaring?

Download hiervoor ons formulier Doktersverklaring. Let op, dit formulier moet worden ondertekend door een andere arts dan uw eigen huisarts. Stuur het getekende formulier op naar ons postadres:

Evides Waterbedrijf
Postbus 44135
3006 HC Rotterdam

Hoe hoog zijn de incassokosten als ik niet op tijd betaal?

Wij brengen, afhankelijk van de stap in het incassoproces, incassokosten in rekening. Dit staat stap voor stap beschreven in onze incassoprocedure.

Ik ben afgesloten van drinkwater. Wat kan ik doen om weer drinkwater te krijgen?

Neem contact op met ons. We kijken dan samen met u wat de mogelijkheden tot heraansluiting zijn. Denk hierbij aan:

  • Betalen van de openstaande vorderingen
  • Sluiten van een betalingsregeling met Evides
  • Contact zoeken met een schuldhulpverlenende instantie
  • Overhandigen van een doktersverklaring
Hoe lang doet Evides er over om mijn betaling te verwerken?

Uw betaling wordt binnen 5 werkdagen verwerkt.

Ik heb een brief van de deurwaarder ontvangen. Aan wie moet ik nu betalen?

Uw vordering is overgedragen aan de deurwaarder. U dient het openstaande bedrag voor deze rekening(en) aan hen over te maken.

Ik ben al aangemeld voor schuldhulpverlening maar krijg nu een nieuwe rekening. Wat kan ik doen?

We adviseren u om contact op te nemen met uw schuldhulpverlenende instantie. Het is mogelijk dat u zelf de rekening dient te voldoen of dat de betreffende schuldhulpverlenende instantie dit namens u doet.

Ik heb een brief van de deurwaarder ontvangen. Waar kan ik nu met mijn vragen terecht?

Uw vordering is overgedragen aan de deurwaarder. Voor vragen over deze rekening(en) kunt u in eerste instantie contact opnemen met de betreffende deurwaarder.

Vroegsignalering van schulden, wat doet Evides daaraan?

Evides werkt samen met gemeenten om klanten met schulden vroegtijdig te signaleren. De drinkwaterrekening is meestal de laatste rekening die mensen niet kunnen betalen. Als het toch zover komt, is er vaak meer aan de hand. Evides en andere partners van eerste levensbehoeften melden betalingsachterstanden bij de gemeente. Zo kan de gemeente hulp aanbieden om uiteindelijk erger te voorkomen.

Veelgestelde vragen over betaalwijzen
Op welke manieren kan ik betalen?

U kunt bij ons kiezen om te betalen via automatische incasso, AcceptEmail of acceptgiro. Hieronder vindt u een toelichting op de verschillende betaalwijzen. Wilt u uw betaalwijze aanpassen? Dit kunt u doen via Mijn Evides.

Automatische incasso
Met automatische incasso schrijft Evides de factuur automatisch af van uw rekening. U bent dan altijd op tijd met uw betaling en heeft er geen omkijken naar. U kunt bij deze betaalwijze kiezen of u in tien of vier termijnen betaalt. Aan deze betaalwijze zijn geen bijkomende kosten verbonden. Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u die binnen 56 dagen terugboeken naar uw rekening. U kunt er bij deze betaalwijze tevens voor kiezen om uw meterstandkaart en jaarlijkse periodeafrekening digitaal te ontvangen. De machtiging kunt u altijd weer intrekken.

AcceptEmail
AcceptEmail is een betaalwijze waarbij wij u vier keer per jaar uw factuur per e-mail sturen. U kunt deze direct online via uw eigen bank met iDEAL betalen. Aan deze betaalwijze zijn geen extra kosten verbonden. Kiest u voor AcceptEmail, dan ontvangt u de meterstandkaart en jaarlijkse periodeafrekening ook digitaal.

Acceptgiro
Betaalt u per acceptgiro dan ontvangt u vier keer per jaar een acceptgiro per post. Het versturen en verwerken van acceptgiro’s brengt extra kosten met zich mee. Evides berekent deze kosten door aan klanten die van deze betaalwijze gebruik willen blijven maken. Dit betekent dat u € 1,00 per acceptgiro (excl. 6% btw) betaalt voor betalingsverwerking. Het totaalbedrag wordt verrekend op de periodeafrekening die u 1x per jaar van ons ontvangt.

Hoe kan ik mijn betaalwijze veranderen?

U kunt dit doen via Mijn Evides. U kunt kiezen om te betalen via:

Automatische incasso
Met automatische incasso schrijft Evides de factuur automatisch af van uw rekening. U bent dan altijd op tijd met uw betaling en heeft er geen omkijken naar. U kunt bij deze betaalwijze kiezen of hij in tien of vier termijnen betaalt. Aan deze betaalwijze zijn geen bijkomende kosten verbonden. Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u die binnen 56 dagen terugboeken naar uw rekening. U kunt er bij deze betaalwijze tevens voor kiezen om uw meterstandkaart en jaarlijkse periodeafrekening digitaal te ontvangen. De machtiging kunt u altijd weer intrekken.

AcceptEmail
AcceptEmail is een betaalwijze waarbij wij u vier keer per jaar uw factuur per e-mail sturen. U kunt deze direct online via uw eigen bank met iDEAL betalen. Aan deze betaalwijze zijn geen extra kosten verbonden. Kiest u voor AcceptEmail dan ontvangt u de meterstandkaart en jaarlijkse periodeafrekening ook digitaal.

Acceptgiro
Betaalt u per acceptgiro dan ontvangt u vier keer per jaar een acceptgiro per post. Het versturen en verwerken van acceptgiro’s brengt extra kosten met zich mee. Evides berekent deze kosten door aan klanten die van deze betaalwijze gebruik willen blijven maken. Dit betekent dat u € 1,00 per acceptgiro (excl. 6% btw) gaat betalen voor betalingsverwerking. Het totaalbedrag wordt verrekend op de periodeafrekening die u 1x per jaar van ons ontvangt.

Mag Evides € 1,00 in rekening brengen per acceptgiro?

Ja, dat mag. Een ondernemer kan kiezen of hij bepaalde kosten doorberekent aan de klant. Aan het versturen van acceptgirokaarten zijn kosten verbonden voor betalingsverwerking. Wij dekken deze kosten door € 1,00 (excl. 6% btw) in rekening te brengen wanneer u kiest om te betalen per acceptgiro.

U kunt kiezen voor een alternatieve betaalwijze. Daarom bieden we twee gratis alternatieven aan: betalen via AcceptEmail of via automatische incasso. Dit kunt u regelen via Mijn Evides.

Kan ik zelf een betaalwijze kiezen?

Ja, u bepaalt zelf of u wilt betalen via automatische incasso, AcceptEmail of acceptgiro. Vanaf 1 juli 2012 brengt Evides Waterbedrijf € 1,00 per acceptgirokaart (excl. 6% btw) in rekening voor betalingsverwerking. Betalen via automatische incasso of AcceptEmail zijn goede en gratis alternatieven.

Wilt u uw betaalwijze aanpassen? U kunt dit doen via Mijn Evides.

Wat is AcceptEmail?

AcceptEmail is een betaalwijze waarbij wij u vier keer per jaar uw factuur per e-mail sturen. U kunt deze direct online via uw eigen bank met iDEAL betalen.

Aan deze betaalwijze zijn geen extra kosten verbonden. Kiest u voor AcceptEmail dan ontvangt u de meterstandkaart en jaarlijkse periodeafrekening ook digitaal. Geef uw keuze aan via Mijn Evides. Mocht de digitale factuur niet aankomen, dan wordt deze alsnog per post verstuurd.

Wat is het bankrekeningnummer van Evides Waterbedrijf?

Ons IBAN is: NL13INGB0000008710, ten name van Evides Waterbedrijf.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.