Metingen GenX

Er is veel berichtgeving geweest over de lozingen van GenX. De stof is onder meer in het rivierwater terechtgekomen dat Evides gebruikt om drinkwater van te maken. GenX kunnen wij niet volledig uit het water zuiveren. De sporen die wij er op sommige locaties van terug zien in het drinkwater, zitten ruim onder de wettelijke toegestane hoeveelheid. Daarmee was en is uw drinkwater altijd veilig om te drinken, voor jong en oud.

Ontwikkelingen

Continu volgen we de ontwikkelingen met betrekking tot GenX. We meten het rivierwater en het drinkwater en houden nauwkeurig bij hoeveel van de stof aanwezig is. Mede dankzij deze informatie en een nauwe samenwerking met andere partners, is er een lozingspunt in Brabant van GenX gestopt. Een belangrijke stap, want deze afname zien wij ook terug in het Maaswater bij ons innamepunt en in het drinkwater dat Evides levert. Ook de hoeveelheden die geloosd worden in de omgeving van Dordrecht zijn sterk afgenomen.

Vanzelfsprekend blijven wij de ontwikkelingen nauwkeurig volgen, zodat wij u betrouwbaar drinkwater kunnen blijven garanderen dat voldoet aan de strenge eisen van de Drinkwaterwet.

Meetresultaten

Sinds 2016 voert Evides onderzoek uit naar de aanwezigheid van GenX in de bronnen voor het drinkwater, een destijds nieuwe opkomende stof. In het grondwater dat we gebruiken als bron voor drinkwater is nooit GenX geconstateerd. In het oppervlaktewater van de Maas en het Haringvliet hebben we wel sporen van GenX aangetroffen. Hierdoor troffen we de stof ook aan in het drinkwater dat wij leveren in Zuid-Holland Zuid, Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen. Eind 2017 hebben wij de hoogst gemeten concentratie in drinkwater gezien: 12 nanogram per liter (1 nanogram = 0,000 000 001 gram). Dat was 12½ keer lager dan de strenge eis die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor GenX stelt van maximaal 150 nanogram per liter drinkwater. Bij het vaststellen van deze eis is rekening gehouden met het mogelijke gezondheidskundige effect op de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals baby’s en ouderen.
In 2019 (metingen tot oktober) is de waarde in drinkwater niet boven de 4 nanogram per liter uitgekomen. In het rivierwater dat wij gebruiken als bron voor onze drinkwaterproductie was in 2019 de maximale waarde 6,1 nanogram per liter. 

In actie voor bronbescherming

Als Evides vinden wij dat stoffen zoals GenX niet thuishoren in de bronnen voor drinkwater. Het drinkwater is nu veilig en dat willen wij ook in de toekomst zo houden. Vandaar dat wij continu meten. Wij pleiten voor schone bronnen: wat er niet in zit hoeft er ook niet uit. Bovendien is het eenvoudiger, doelgerichter en milieuvriendelijker om ‘aan de voorkant’ te zuiveren. Dit betekent vervuiling door industrie, landbouw en consument sterk terug te brengen en het liefst helemaal te voorkomen. Samen met andere organisaties zetten wij ons in voor bronbescherming. Ook u kunt een bijdrage leveren.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de stof GenX in het milieu en tot stand komen van richtwaarden, verwijzen wij u ook graag naar de informatie van het RIVM. Heeft u nog vragen voor ons, neem dan contact op met onze Waterkwaliteitsafdeling via het contactformulier.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.