Metingen: GenX en PFOA

Evides maakt betrouwbaar drinkwater: van grondwater en met name van oppervlaktewater, uit de Maas en het Haringvliet.
In de lucht, de bodem en het water treffen we stoffen aan, die afkomstig zijn van consumenten, uit de landbouw en van de industrie. Denk aan medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen. Heel veel stoffen verwijderen we met onze drinkwater- zuiveringstechnieken. Van sommige stoffen treffen wij nog kleine sporen aan. Altijd ver onder de wettelijke normen of de richtwaarden die de overheid (RIVM-normen) heeft bepaald.

GenX en PFOA zijn perfluorverbindingen (ook wel PFAS genoemd): chemische stoffen die niet van nature in het milieu voorkomen, maar door mensenhanden zijn gemaakt. PFOA wordt ook wel C8 genoemd, GenX heeft als naam ook wel C6. Sommige industrieën gebruiken deze om oppervlakten van producten te beschermen, denk aan coatings van verpakkingen, kleding of anti-aanbaklagen. Sinds 2013 wordt PFOA niet meer toegepast en is het vervangen door de GenX technologie.

Meetresultaten

Evides controleert op diverse stoffen, waaronder perfluorverbindingen (PFAS) in de bronnen voor de productie van het drinkwater. In het grondwater dat we als bron gebruiken is nooit PFAS geconstateerd. In het oppervlaktewater van de Maas en van het Haringvliet treffen we wel kleine sporen aan. Zo zien we hele kleine hoeveelheden terug in het drinkwater, dat wij leveren in Zuid-Holland Zuid, Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen. Alles ruim onder de normen, zoals die vanuit volksgezondheidsperspectief door de overheid (RIVM) zijn gesteld voor veilig drinkwater.

Ontwikkelingen

Vanzelfsprekend blijven wij de ontwikkelingen nauwkeurig volgen, zodat wij u betrouwbaar drinkwater kunnen blijven garanderen dat voldoet aan de strenge eisen van de Drinkwaterwet.
Evides volgt dan ook continu de ontwikkelingen, zeker ook met betrekking tot PFAS. We controleren zowel onze bronnen als het gezuiverde drinkwater. Mede door ons onderzoek is medio 2017 in Noord-Brabant de lozing van GenX gestopt. Een belangrijke stap.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de stof GenX in het milieu en tot stand komen van richtwaarden, verwijzen wij u ook graag naar de informatie van het RIVM. Heeft u nog vragen voor ons, neem dan contact op met onze Waterkwaliteitsafdeling via het contactformulier.

Zie ook: 'Drinkwater: wat zit er in'.

PFOA
Gezondheidskundige richtwaarde  0,0875 microgram/l
Drinkwater medio 2020  0,0042 microgram/l

GenX
Gezondheidskundige richtwaarde  0,15 microgram/l
Drinkwater medio 2020  0,0014 microgram/l

Bronbescherming

Als Evides vinden wij, dat stoffen zoals PFAS en GenX, niet thuishoren in bronnen voor ons drinkwater. Het drinkwater is veilig en dat willen wij graag zo houden. Wij pleiten voor schone bronnen: wat er niet in zit hoeft er ook niet uit.
Bovendien is het eenvoudiger, doelgerichter en milieuvriendelijker om het werk ‘aan de voorkant’ te beginnen. Dit betekent: vervuiling door industrie, landbouw en consument sterk terugbrengen en het liefst helemaal voorkomen. Samen met andere organisaties zetten wij ons in voor een goede bronbescherming. Ook u kunt een bijdrage leveren.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.