PFAS en drinkwater

Evides maakt betrouwbaar drinkwater: van grondwater en met name van oppervlaktewater, uit de Maas en het Haringvliet. Drinkwater voldoet aan zeer strenge kwaliteitseisen. Daar is onze controle van de bronnen ook op gericht.
In de lucht, de bodem en het water komen niet-natuurlijke stoffen voor, die afkomstig zijn van consumenten, uit de landbouw en van de industrie. Denk aan medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen. Heel veel stoffen verwijderen we met onze drinkwater- zuiveringstechnieken. Van sommige stoffen treffen wij nog kleine sporen aan. Altijd ver onder de wettelijke normen of de richtwaarden die de overheid (RIVM-normen) heeft bepaald. Consumenten kunnen daarom altijd veilig water uit de kraan gebruiken.  

Metingen: niet natuurlijke stoffen

PFAS, zoals GenX en PFOA, zijn perfluorverbindingen: chemische stoffen die niet van nature in het milieu voorkomen, maar door mensenhanden zijn gemaakt. Het zijn persistente stoffen. PFOA wordt ook wel C8 genoemd, GenX heeft als naam ook wel C6. Sommige industrieën gebruiken deze om oppervlakten van producten te beschermen, denk aan coatings van verpakkingen, waterdichte kleding of anti-aanbaklagen. Sinds 2013 wordt PFOA niet meer toegepast en is het vervangen door de GenX technologie.

Meetresultaten

Evides controleert op diverse stoffen, waaronder perfluorverbindingen (PFAS) in de bronnen die gebruikt worden voor de productie van het drinkwater. In het grondwater dat we als bron gebruiken is nooit PFAS geconstateerd. In het oppervlaktewater van de Maas en van het Haringvliet treffen we wel kleine spoortjes aan en zien we hele kleine hoeveelheden terug in het drinkwater. Deze waarden liggen echter ruim onder de normen, zoals die door de overheid (RIVM) zijn gesteld voor veilig drinkwater.

Ontwikkelingen

Evides volgt continue de ontwikkelingen rond (nieuwe) niet-natuurlijke stoffen in het milieu, zodat wij daar op in kunnen spelen met onze drinkwater- zuiveringstechnieken. Op die manier kunnen we u betrouwbaar drinkwater blijven garanderen dat voldoet aan de strenge eisen van de Drinkwaterwet.

We controleren zowel onze bronnen als het gezuiverde drinkwater. Mede door ons onderzoek is medio 2017 in Noord-Brabant een niet vergunde lozing van GenX gestopt. Een belangrijke stap. Evides volgt dan ook continu de ontwikkelingen, zeker ook met betrekking tot PFAS. Een recente ontwikkeling is het verschijnen, in september 2020, van de wetenschappelijke opinie van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) over de gezondheidsrisico’s door de aanwezigheid van PFAS in voedsel. Voor meer informatie zie rijksoverheid.nl

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de stof GenX in het milieu en tot stand komen van richtwaarden, verwijzen wij u ook graag naar de informatie van het RIVM. Heeft u nog vragen voor ons, neem dan contact op met onze Waterkwaliteitsafdeling via het contactformulier.

Zie ook: 'Drinkwater: wat zit er in'.

PFOA
Gezondheidskundige richtwaarde  0,0875 microgram/l
Drinkwater medio 2020  0,0042 microgram/l
GenX
Gezondheidskundige richtwaarde  0,15 microgram/l
Drinkwater medio 2020  0,0014 microgram/l

Bronbescherming en strengere vergunningverlening

Als Evides vinden wij, dat stoffen zoals PFAS, niet thuishoren in bronnen voor ons drinkwater. We pleiten voor het terugdringen van de emissie van stoffen zoals PFAS, omdat ze slecht afbreken en daardoor lang in het milieu aanwezig zijn. Het drinkwater is veilig en dat willen wij graag zo houden. Wij pleiten voor schone bronnen: wat er niet in zit hoeft er ook niet uit.

Bovendien is het eenvoudiger, doelgerichter en milieuvriendelijker om te voorkomen dat deze stoffen in het milieu komen. Dit betekent: vervuiling door industrie, landbouw en consument sterk terugbrengen en het liefst helemaal voorkomen. Het Rijk, andere overheden, en bedrijven hebben hier allemaal een verantwoordelijkheid in. Strengere vergunningverlening voor PFAS en andere niet-natuurlijke stoffen zou daarbij de eerste stap moeten zijn. Ook u kunt een bijdrage leveren.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.