Nieuwe drinkwatertarieven 2015

Lopende kraan

Per 1 januari 2016 dalen de drinkwatertarieven licht. Door efficiënt te werken, is een kleine kostendaling mogelijk. Het is niet nodig om inflatie door te berekenen en er vindt een kleine tariefsverlaging plaats.

Evides Waterbedrijf heeft sinds 2004 de tarieven niet hoeven te verhogen (in 2008 zijn deze al eerder verlaagd).

Het tarief bestaat uit een vast en een variabel deel. In 2016 betalen klanten van Evides € 0,90 voor 1.000 liter drinkwater (exclusief 6% BTW, Belasting op Leidingwater en eventueel precario). Het vastrecht bedraagt € 59,- per jaar. In 2015 betaalden klanten € 0,914 per 1.000 liter water en € 59,76 als vastrecht.

Voor ongemeten verbruik en grootverbruik gelden vanaf 1 januari 2016 nieuwe tarieven. Deze zijn te vinden in de Tarievenregeling 2016.


Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.