Waterpoortloop ‘draait’ op kraanwater

Bidons van Evides

Sporten en bewegen zijn onlosmakelijk verbonden met water drinken. Evides Waterbedrijf kiest jaarlijks een aantal evenementen dat wij in de vorm van bidons ondersteunen. Om zo het drinken van kraanwater als gezond en duurzaam alternatief te stimuleren en plastic afval te voorkomen.

Zo steunden wij bijvoorbeeld vrijdag 11 en zaterdag 12 maart de Waterpoortloop: een tocht door de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant die dit jaar voor het eerst plaatsvond. Voor de 250 deelnemers zijn Evidesbidons beschikbaar gesteld. De Waterpoortloop werd mede mogelijk gemaakt door de samenwerkende partijen in Waterpoort, onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta waarin naast de betrokken gemeenten en de provincie ook Waterschap Brabantse Delta, terreinbeheerders, onderwijs en ondernemers samen optrekken.

Bidons als onderdeel van educatie over schoon drinkwater

Onze bidons worden ook regelmatig op scholen in ons voorzieningsgebied uitgedeeld: kinderen krijgen een eigen bidon die ze zelf met kraanwater kunnen vullen. Zo wordt het drinken van kraanwater leuk en makkelijk. Voor meer informatie over Evides en educatie kijkt u op www.evides.nl/educatie.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.