De Groote Meer in volle glorie

Een bijzonder moment. Journalisten bezochten vandaag De Groote Meer, een ven in het hart van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide. Daar aanschouwden zij met hun eigen ogen de grote verandering die een natuurproject daar teweegbrengt.

De Groote Meer heeft te maken met een slechte waterkwaliteit en een te laag waterpeil. Dit heeft vooral invloed op de kwetsbare natuur. De nieuwe vijf kilometer lange leiding is een van de belangrijkste maatregelen die hier direct verandering inbrengt. “Dit is hoe ik het mij herinner van de jonge jaren dat ik opgroeide”, aldus Jean-Benoît Cogels, mede-eigenaar van het landgoed De Groote Meer. “Ik ben hier heel blij mee. Je ziet al sinds begin dit jaar de zomertaling, dodaars, geoorde fuut en de pijlstaart rondvliegen. Slobeenden en kuifeenden zwemmen weer rond.”

Internationale samenwerking

Evides Waterbedrijf legde de leiding eind 2016 aan namens de samenwerkingspartners: Provincie Noord-Brabant, Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, grondeigenaar van De Groote Meer, Evides Waterbedrijf, Waterschap Brabantse Delta, Natuurmonumenten, Gemeente Woensdrecht, Staatsbosbeheer, ZLTO. Daarnaast werken inmiddels ook veel andere Vlaamse partners mee aan, waaronder de Vlaamse gemeenten, Natuurpunt, drinkwaterbedrijf Pidpa, en Agentschap Natuur en Bos, agrariërs en landbouwers. Sietske de Regt, van de provincie Noord-Brabant, die de samenwerking coördineert: “Doordat we de afgelopen jaren samengewerkt hebben aan concrete maatregelen, is het vertrouwen in elkaar opgebouwd. We kennen elkaar, trekken samen op. We laten zo gezamenlijk de mooie natuur in dit stukje Brabant verder ontwikkelen.”

Kwalitatief goed oppervlaktewater

De leiding vervoert oppervlaktewater van goede kwaliteit uit het nabijgelegen Vlaamse natuurgebied Nol-Stappersven naar De Groote Meer. In dat gebied is ’s winters sprake van een wateroverschot dat eerder de polders instroomde. Edwin Poulus, regiohoofd bij Evides Waterbedrijf: “Afgelopen winter vervoerde de leiding al 166.000 m3 – dat is 166 miljoen liter. Op dit moment is het waterpeil in het midden van het ven 80 cm. We verwachten dit seizoen wel 200 miljoen liter te transporteren naar De Groote Meer.” Ignace Ledegen, ecoloog bij het grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide: “Eerder zijn de ongewenste begroeiing en voedselrijke sliblaag in het ven zelf weggehaald, omdat De Groote Meer juist voedselarme omgeving nodig heeft. Dat is beste voor bijvoorbeeld het oeverkruid en ondergedoken moerasscherm”. Dit eerdere project gebeurde in het kader Europese HELVEX-LIFE project.

Afhankelijk van neerslag

Deze winter bleek de leiding harder nodig dan ooit. Het regende namelijk erg weinig, terwijl het waterpeil in De Groote Meer juist sterk afhankelijk is van de neerslag die in het gebied valt. Het ven is laaggelegen en water uit het omliggende gebied stroomt hiernaartoe. Er viel deze winter 106 mm minder dan gemiddeld in najaar/winterseizoen. Normaal valt van september tot met februari 442 mm, nu was het slechts 337 mm. In de zomer staat het waterpeil in vennen altijd lager. Dit komt doordat er meer water verdampt, dan dat er naartoe stroomt.

Broedseizoen

De Groote Meer zelf is niet toegankelijk voor het publiek. In dit kwetsbare, unieke natuurgebied is alle rust nodig voor de zeldzame vogels die op dit moment gaan broeden. Het gebied krijgt de ruimte en rust om verder te ontwikkelen. In het omliggende gebied zijn veel wandelpaden waar te recreëren is.

Samen blijven werken aan natuurherstel

In de afgelopen jaren zijn veel maatregelen al genomen, zowel bij De Groote Meer als bij andere vennen en natuurgebieden, zoals De Kleine Meer en Jagersrust.
Het werk is nog niet af is, er is nog veel te doen. De partners blijven de resultaten van de maatregelen nauwgezet monitoren en blijven samenwerken, waardoor de natuur in het gebied verder kan herstellen. Jean-Benoît Cogels: “Nu hebben we een hele mooi stap gezet. Het resultaat van jarenlang onderzoek en maatregelen worden nu zichtbaar. Een enorme winst voor de natuur.”

Eerdere berichten

Kinderen in klaslokaal tijdens Wereld Waterdag

Wereld Waterdag 2017

In Nederland is het vanzelfsprekend dat er altijd betrouwbaar water uit de kraan komt. Voor veel mensen in de wereld is ...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.