Met Waterpoort naar 2023

Op 10 oktober tekenden 34 partners uit (semi-)overheid, bedrijfsleven en onderwijs ‘Gebiedsgericht werken in Waterpoort 2020 – 2023’. Ook Evides doet weer mee aan deze succesvolle samenwerking op de grens van West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.

Waterpoort is het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer in de gemeenten Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Tholen. De 34 partners in Waterpoort dragen bij aan een duurzame, toekomstbestendige regio.

Regionale vitaliteit

Centraal staan de hoofdthema’s Water, Deltanatuur/landschap en Erfgoed, daarnaast zijn er subthema’s landbouw, energie en leefbaarheid. Waterpoort ondersteunt initiatieven die klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, en/of biodiversiteit tastbaar én zichtbaar maken. De komende vier jaar starten projecten die leiden tot een grotere regionale vitaliteit. Zo speelt de samenwerking in op relevante maatschappelijke opgaven en draagt Waterpoort bij aan een aantrekkelijker verblijfsgebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Zie ook: https://waterpoortwerkt.nl/

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.