Voortgangsfilm compenserende maatregelen Kierbesluit

Haringvlietsluizen

In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier om daarmee de internationale vismigratie te stimuleren.

De komende vier jaar voeren Rijkswaterstaat, waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf diverse projecten uit om de zoetwatervoorziening voor de sloten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee en de productie van drinkwater voor Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland zeker te stellen.

Om de voortgang van deze compenserende maatregelen in beeld te brengen, maken de drie samenwerkende partijen jaarlijks een voortgangsfilm. De film over 2014 begint met een uitleg over de gevolgen van het Kierbesluit en de maatregelen die Rijkswaterstaat, waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf nemen om de gevolgen te compenseren. Vervolgens wordt het eerste werk in uitvoering getoond. Over de compenserende maatregelen Kierbesluit is ook een aparte website gemaakt.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.