Evides start leerstoel met universiteit Gent

directie staat naast elkaar in verband met ondertekening samenwerkingsovereenkomst leerstoel

Samen met het onderwijs willen we vanuit Evides Industriewater de kennis over de circulaire economie vergroten. Dit doen we door met elkaar innovaties rond watertechnologie te onderzoeken. Uiteindelijk kunnen we deze kennis weer beschikbaar stellen aan onze industriële klanten. We zijn daarom een samenwerking gestart met de Universiteit Gent.

Op maandag 28 november 2016 hebben we samen met de Universiteit Gent een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de leerstoel Industriële en Circulaire Watertechnologie. Dit gebeurde tijdens het staatsbezoek van het Belgisch Koningspaar. Het is het startsein voor een onderzoeksprogramma voor de komende 5 jaar. We werken hierin samen aan innovatieve, duurzame oplossingen op het gebied van industriewater. We proberen  antwoorden te vinden op vragen als: Hoe kunnen we installaties nóg duurzamer maken? Hoe maken we bedrijfsprocessen tegelijkertijd efficiënter én beter voor het milieu? Wat zullen de technologieën zijn waar de industriële sector over tien of twintig jaar mee werkt?

Duurzaam ondernemen

We werken al langer samen met de Universiteit Gent om de industriële waterkringloop duurzamer te maken. Door het inrichten van een leerstoel wordt er de komende vijf jaar onderzoek gedaan vanuit verschillende vakgebieden zoals chemie, materiaalkunde en proceskunde. Door verbinding te zoeken met bedrijven in bijvoorbeeld het Antwerps Havengebied en in Zeeland, willen we bijdragen aan een duurzamer ondernemingsklimaat. Het onderzoek moet leiden tot een aanzienlijke vermindering van de milieubelasting en een lager waterverbruik.

Vergroten kennis

Door onderwijs en onderzoek vergroten we onze toepasbare kennis op dit gebied. Daarnaast streven we er naar dat de verschillende partijen in de watersector elkaar steeds vaker weten te vinden en systematisch kennis en ervaring uitwisselen.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.