GenX: hoe zit het?

Vrouw vult glas met kraanwater

Diverse media berichtten over de kwaliteit van het drinkwater in relatie tot de stoffen GenX en PFOA. Uw drinkwater is betrouwbaar. Het voldoet aan de zeer strenge eisen die hiervoor in Nederland gelden en is veilig om te drinken. Voor jong en oud.

GenX wordt en PFOA is door sommige industrieën uitgestoten in water en lucht. Deze stoffen verspreiden zich zo in het milieu. Het komt voor in de oppervlaktewaterbronnen, die Evides gebruikt om drinkwater van te maken, zoals de Maas en het Haringvliet.

Nanogrammen

Tegenwoordig bestaan er zeer specifieke meetmethoden. Die methoden zijn uiterst gevoelig en kunnen hele lage concentraties stoffen aantonen. Ze zijn in staat nanogrammen te traceren; een nanogram is een miljoenste milligram. Uit dergelijke metingen blijkt dat er een minieme hoeveelheid GenX en PFOA kan voorkomen in het drinkwater van Evides.

Veilig en betrouwbaar

De aangetroffen concentratie is zeer laag: 25 tot 75x lager dan de richtwaarde die de overheid stelt voor deze stoffen als veiligheidsgrens voor betrouwbaar drinkwater. Tegelijkertijd blijft Evides pleiten voor een schoon milieu en zo voor schone bronnen - oppervlakte- en grondwater - voor het maken van drinkwater. Het drinkwater is nu veilig, maar de lozingen en uitstoot van de stoffen kunnen in de toekomst wel tot hogere concentraties leiden. Samen met de andere waterbedrijven maken wij ons hard voor zo schoon mogelijke bronnen. Wij steunen elkaar hierin.

Wilt u meer weten over onze metingen? Bekijk de onderzoeksresultaten.

Meer over GenX in het milieu en het tot stand komen van richtwaarden? Bekijk dan de informatie van het RIVM.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.