Convenant om afsluiting van drinkwater bij gezin met kinderen te voorkomen

Gemeentehuis van Capelle aan den IJssel

Gemeente Capelle aan den IJssel heeft met Evides Waterbedrijf een convenant gesloten. Hierin staat dat Evides de gemeente informeert over dreigende waterafsluitingen als gevolg van wanbetaling. De gemeente wil waterafsluiting van gezinnen met kinderen zoveel mogelijk voorkomen. Daarom zijn ook met Buurtkracht, het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Eropaf-team en Schuldhulpverlening van IJsselgemeenten afspraken gemaakt om bij dreigende waterafsluiting snel een hulpaanbod te doen.

Hiermee heeft het college van burgemeester en wethouders de motie “Water aan de Lippen” van de gemeenteraad uitgevoerd. Met deze motie vroeg de raad om een sluitende aanpak gericht op het voorkomen van waterafsluiting van huishoudens met kinderen.

Eric Faassen, wethouder Armoedebeleid, zegt over dit convenant: “Één op de vijf kinderen in Capelle groeit op in een huishouden met een laag inkomen. Water om te drinken en te douchen is een basisbehoefte. We moeten er alles aan doen om de kraan voor gezinnen met kinderen open te houden.”

Inzet Evides

Het is van belang dat klanten hun rekening voor drinkwater betalen; alleen dan kan Evides Waterbedrijf kraanwater leveren tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten voor alle klanten. Het overgrote deel van de klanten betaalt op tijd. Als dit niet gebeurt, onderneemt Evides een reeks aan acties om de rekening te innen of een betalingsregeling te treffen. Hiertoe stuurt Evides diverse brieven en gaat ze persoonlijk langs bij de klant om afspraken te maken of de klant door te verwijzen naar schuldhulpverlening. Leidt dit alles niet tot resultaat, dan meldt Evides dit aan de gemeente.

Aanpak Capelse partners

Na de melding door Evides bekijkt de gemeente of er minderjarige kinderen in het huishouden zijn.  Zo ja, dan wordt het gezin benaderd om de nodige hulp op gang te brengen. De gemeente heeft  25 dagen de tijd om met behulp van haar partners alsnog te regelen dat de rekening wordt voldaan of dat schuldhulpverlening op gang komt. Leidt dit niet tot resultaat, dan gaat Evides alsnog over tot afsluiting van de drinkwatervoorziening.

Waar nodig wordt de persoon direct aangemeld bij schuldhulpverlening en volgt het Centrum voor Jeugd en Gezin de ontwikkeling van de kinderen. Met alle betrokken organisaties heeft Capelle een overeenkomst afgesloten om de privacy van de gezinnen te waarborgen volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.