Evides treedt toe tot de Zeeuwse samenwerking in de waterketen

Afvalwaterzuivering Sloe

Op 2 april 2015 is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Evides, Waterschap Scheldestromen en de 13 Zeeuwse gemeenten. De Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland (SAZ+) heeft daarmee een nieuwe stap gezet.

Sinds 2013 werken alle dertien Zeeuwse gemeenten en waterschap Scheldestromen samen onder de naam Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ). Het doel daarbij is om de Zeeuwse afvalwaterketen te beheren als ware waterschap en gemeenten één organisatie met één systeem. Deze samenwerking komt voort uit het nationale Bestuursakkoord Water. Met de toetreding van Evides Waterbedrijf is ook de drinkwatersector vertegenwoordigd. Hierdoor ontstaat een integrale waterketensamenwerking; achter de SAZ is een “plus” gezet.

Door samenwerken wordt kwaliteit gewaarborgd

Partijen werken samen om de afvalwaterketen (het geheel van riolering en zuivering) zo goed mogelijk te beheren. Dankzij deze samenwerking worden de kwaliteit van de waterketen gewaarborgd, de kwetsbaarheid van de organisatie verminderd en de stijging van de jaarlijkse kosten beperkt.
“Op dit moment zijn de jaarlijkse kosten van de waterketen 90 miljoen euro. Door samen te werken, beperken we deze kosten tot maximaal 100 miljoen euro per jaar in 2020. Als we niet samenwerken stijgen de kosten tot 112 miljoen euro. De SAZ+ levert een besparing op van 12 miljoen per jaar.” aldus de wethouder van gemeente Goes en voorzitter van de SAZ+, drs. Loes Meeuwisse.

Annette Ottolini, algemeen directeur Evides Waterbedrijf – drinkwaterleverancier in Zuidwest-Nederland en actief op het vlak van afvalwater en industriewater: “Met het toetreden tot de SAZ+ dragen wij bij aan een integrale visie op de waterketen en kunnen wij de inwoners en bedrijven in Zeeland ook in de toekomst op doelmatige wijze bedienen. Samen zoeken we naar manieren om de waterketen beter en duurzamer te maken.”

Twee zaken die al hoog op de agenda van de SAZ+ stonden, zijn het toekomstbestendig maken van de stedelijke omgeving en het verminderen van de hoeveelheid rioolvreemd water. Met  het toetreden van Evides wordt aanvullend ook ingezet op de thema’s waterkwaliteit, beheer en onderhoud van ondergrondse infrastructuur (riolering en drinkwaterdistributie) en terugwinning van reststoffen.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.