400 borden voor melden van milieuklachten

Bord voor het melden van milieuklachten

Om te zorgen dat mensen milieu-incidenten in grondwaterbeschermingsgebieden snel en gericht melden, worden op ruim 400 plaatsen in Noord-Brabant borden geplaatst. De bescherming van deze gebieden is van groot belang voor natuur- en drinkwaterproductie.

Evides Waterbedrijf maakt op de Brabantse Wal en in Dordrecht drinkwater van grondwater. Hier pompen wij grondwater op grote diepte omhoog om het daarna op milieuvriendelijke wijze te zuiveren tot drinkwater.

Drinkwaterlevering en natuur hand in hand

De grondwaterwingebieden zijn ingericht als natuurgebieden, wat de beste bescherming voor het drinkwater oplevert, en worden goed beschermd. De gebieden zijn te herkennen aan de bekende blauwe borden met ‘grondwaterbeschermingsgebied’. Er gelden hier strenge regels. Daarnaast werken wij samen met natuurorganisaties en overheden continu aan gevarieerde natuurgebieden met een hoge biodiversiteit. Alle terreinen beheert Evides ecologisch.

Bescherming van winningen verbeterd

Wij verwachten ook dat omwonenden en recreanten in het gebied bewust handelen. Helaas doen zich namelijk ook illegale stortingen plaats. Helpt u ze melden en voorkomen? In Noord-Brabant komt een wit onderbord met het telefoonnummer van de Milieuklachtencentrale in Noord-Brabant: 073 – 681 28 21. Van hieruit worden de meldingen doorgezet naar de bevoegde instanties. De borden staan op de grenzen van de grondwaterbeschermingsgebieden en langs alle openbare wegen en vaarwateren die toegang geven tot of lopen langs een grondwaterbeschermingsgebied.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.