Aanleg natuurlijke migratieroute in volle gang

Aanleg natuurlijke migratieroute in volle gang

In ons waterwingebied Huijbergen is gestart met de aanleg van de Noord-Zuid Corridor. Een ecologische verbinding die natuurgebieden met elkaar verbindt en zo het dierenrijk meer kansen geeft.

De Gemeente Woensdrecht leidt de werkzaamheden, waar Evides graag aan meewerkt. Natuurbeheer is een van de speerpunten in ons MVO-beleid en dit project sluit hier goed bij aan.

Faunapassage
Met de inrichting van de corridor worden twee ecologische verbindingszones in de regio met elkaar verbonden. Het gebied wordt opnieuw ingericht met poelen, droge heide, natte heide en flauw aflopende oevers. Salamanders, kikkers en andere diersoorten zullen gebruikmaken van deze route die de natuurgebieden Kortenhoeff en Wouwse Plantage met elkaar verbindt. Om de oversteek van de Moerkantsebaan veilig te kunnen maken is begin dit jaar voor dieren al een faunapassage aangelegd.

Bovenaan de pagina ziet u een foto van de aanleg van de Noord-Zuid Corridor.

 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.