Al 150 aanmeldingen ‘Bezem door de middelenkast’

Tractor op het land

Zeeuwse telers kunnen tijdens deze actie hun middelenkast doorlichten met een gewasbeschermingsmiddelenadviseur. Zo dragen ze bij aan minder schadelijke stoffen – bijvoorbeeld onkruidverdelgers – in grond- en oppervlaktewater.

Niet toegestane middelen kunnen ondernemers vanwege de actie gratis en anoniem afvoeren via de milieustraten van hun gemeente. Een verantwoorde afvoer zorgt ervoor dat het grond- en oppervlaktewater schoon blijft. Soms weten ondernemers niet dat een product inmiddels verboden is om toe te passen, of is het lastig of duur om deze in te leveren. Ook hebben sommige telers (zeer) oude voorraden.

Schoon Water Zeeland

De actie is onderdeel van het project Schoon Water Zeeland. Dit is een initiatief Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, Evides Waterbedrijf, Vereniging Zeeuwse Gemeenten en ZLTO om vervuiling van grond- en oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen tegen te gaan. Samen met de aangesloten landbouwbedrijven zoeken we naar innovatieve oplossingen die ertoe leiden dat minder milieuonvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden en de telers tegelijkertijd een goede oogst hebben. Meer over dit project is te lezen op www.schoon-water.nl.

Bescherming van de bron

Evides Waterbedrijf levert een actieve bijdrage aan de bescherming van bronnen waaruit wij water winnen voor de productie van drinkwater. Naarmate die bronnen schoner zijn, verloopt de zuivering sneller, eenvoudiger, goedkoper en met minder energieverbruik. Bovendien werken we zo aan natuurbehoud. Samen met partners streven we ernaar vervuiling te voorkomen en bevorderen we een verantwoord, duurzaam beheer van bronnen en waterwingebieden.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.