Bijenhotels vergroten biodiversiteit op drinkwaterzuiveringslocaties

Eerste bijenhotel plaatst Evides hier voor de natuurtuin.

Bij de drinkwaterzuivering Kralingen in Rotterdam staat vanaf vandaag een bijenhotel: een aantrekkelijke nestelplek die bijdraagt aan een grotere bijenpopulatie in Nederland. Dat is positief voor de bestuiving en groei van planten, bloemen en gewassen. Komende weken plaatst Evides Waterbedrijf veertien hotels op locaties door heel Zuidwest-Nederland. Van de polders in Zeeuws-Vlaanderen tot aan de zuiveringslocaties in de bossen op de Brabantse Wal.

De bijenhotels zijn ruim drie meter brede nestplaatsen gevuld met natuurlijke materialen zoals boomschijven, riet, stro en bakstenen. De hotels zijn een plek waar de insecten zich kunnen nestelen en voortplanten. Hun voedsel halen ze uit de directe omgeving: de bloeiende weiden rondom de drinkwaterzuiveringen.

Ecologisch beheer

Alle zuiveringsterreinen beheert het waterbedrijf al tientallen jaren duurzaam. Voor elk terrein geldt sinds dit jaar ook een ‘ecologisch maaiplan’. Dit betekent dat Evides veelal minder maait en meer monitort. Voorafgaand aan het maaien, inspecteert een hovenier of ecologische medewerker op nesten, beschermde plantensoorten, etc. Door wel te blijven maaien, blijven de terreinen open en licht zodat bloemen en kruiden kunnen groeien.
Sinds Evides haar beheer heeft aangepast veranderen strakke gazons langzaam in bloeiende grasvelden. De biodiversiteit neemt toe.

Niveau Goud

Sinds 2010 is het bedrijf gecertificeerd voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer Niveau Goud. Dit vereist  onder andere het gebruik van natuurlijke materialen, onkruidbestrijding door heet water, borstelen en branders en hergebruik van materialen. Alles draagt bij aan een schoner milieu – op land en in het water – en verrijking van de natuur. Het aangepaste ecologische beheer en de bijenhotels versterken het effect.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.