Bron Evides: oppervlaktewater uit Maas

Drinkwaterboot in Rotterdamse Maas

Evides Waterbedrijf kent drie bronnen voor de productie van drinkwater, waaronder oppervlaktewater afkomstig uit de Maas, dat wij innemen ter hoogte van Drimmelen.

Evides neemt oppervlaktewater in uit de Maas ter hoogte van Drimmelen en pompt dit naar spaarbekken de Gijster, onderdeel van het geschakelde spaarbekkensysteem in de Biesbosch. Hier ondergaat dit rivierwater een natuurlijk zuiveringsproces, voordat we het transporteren naar onze drinkwaterzuiveringslocaties.

De spaarbekkens maken het tevens mogelijk dat wij selectief water innemen. Er is voldoende water op voorraad in de spaarbekkens om deze een aantal weken te kunnen sluiten. Wij nemen daarom alleen Maaswater in, wanneer blijkt uit onze continue monitoring dat dit voldoet aan de door ons gestelde kwaliteitseisen. Dat is op dit moment het geval. Lees hier meer informatie over de spaarbekkens.

Afgedamde Maas

Er is momenteel wel sprake van een verontreiniging in de Afgedamde Maas, die een zijtak is van de Maas. De Afgedamde Maas is geen bron voor Evides.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.