Bronnen drinkwater Dordrecht veilig

Zuiveringslocatie Baanhoek

Zuiveringslocatie Baanhoek maakt drinkwater van oppervlaktewater uit de Maas en grondwater uit diepe bronnen: Jeugddorp, Polder de Biesbosch en Kop van het Land. Het grondwater op het Baanhoekterrein staat niet in contact met deze bronnen.

In de afgelopen maanden is er aandacht in de media geweest over de verontreiniging van het grondwater rond DuPont/Chemours. Dit komt ook voor op het terrein van ons in Baanhoek, maar staat niet in contact met onze voorraden en gebruiken we niet voor de drinkwaterzuivering.

Waar onttrekt Evides het water wel?

Op zuiveringslocatie Baanhoek produceren wij drinkwater uit oppervlaktewater en grondwater. Het grondwater dat wij voor de drinkwatervoorziening gebruiken, bevindt zich in diepe bronnen (tussen de 80 en 140 meter diep) verderop: Jeugddorp, Polder de Biesbosch en Kop van het Land. De grondwaterwinputten zijn goed beschermd door een dikke kleilaag en qua ligging kan er geen afstromend water van DuPont/Chemours in terecht komen. Het oppervlaktewater dat wij voor de drinkwatervoorziening gebruiken komt niet uit de buurt van Dordrecht maar – via ondergrondse transportleidingen – uit de Maas bij de Biesbosch. 

Bodemsanering

Er loopt sinds tien jaar een bodemsaneringsproject, waarbij de verontreiniging uit het grondwater wordt gepompt. Door dit beheerssysteem verbetert de kwaliteit van het lokale grondwater. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid volgt dit op de voet. Wij zijn betrokken bij de voortgang van de sanering aangezien ons bedrijfsterrein Baanhoek grenst aan dat van Dupont/Chemours. Het water dat wij gebruiken voor de productie van drinkwater komt op het terrein niet in aanraking met het lokale grondwater. Het drinkwater in Dordrecht was en is betrouwbaar.

Eerdere berichten

Vrouw drinkt thuis kraanwater

Nieuwe website!

Welkom op onze nieuwe website met een fris, nieuw design. De site is zo ontwikkeld dat u deze optimaal kunt bekijken op ...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.