Evides start aanleg watertransportleiding

Haringvlietsluizen

Deze week start Evides met de aanleg van een 14 km lange watertransportleiding op Goeree-Overflakkee. De waterleiding maakt onderdeel uit van de Compenserende Maatregelen Kierbesluit en is in dit kader het eerste project dat op Goeree van start gaat.

In het kader van de internationale vismigratie gaan de Haringvlietsluizen in 2018 open. Op deze manier kunnen trekvissen de sluizen passeren richting hun paaigebieden, die stroomopwaarts liggen. Tegelijkertijd verzilt hierdoor het westelijk deel van het Haringvliet waar het huidige innamepunt van Evides ligt. Evides wint zoet oppervlaktewater uit het Haringvliet om dit te zuiveren tot betrouwbaar drinkwater voor klanten op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

Om wel de beschikking te houden over voldoende zoet water verplaatst Evides – als onderdeel van de compenserende maatregelen Kierbesluit – het innamepunt ten oosten van Middelharnis bij de Brienenpolderweg, waar zoet water gegarandeerd blijft. Vanaf dit punt legt Evides een 14 km lange nieuwe ruwwatertransportleiding aan om het nieuwe innamestation te koppelen aan het bestaande leidingnet. De omgevingsvergunning vanuit de gemeente Goeree-Overflakke voor de aanleg van de nieuwe leiding is inmiddels verkregen op basis van de huidige bestemmingsplannen en daarmee starten de werkzaamheden begin juni. Hiermee kan het grootste deel van de leiding worden aangelegd. De verwachting is dat de leiding eind 2016 grotendeels in de grond ligt. In 2017 worden de werkzaamheden afgerond en de terreinen in oorspronkelijke staat hersteld.

Innamepunt

Voor de bouw van het nieuwe innamepunt moeten nog  vergunningen worden verkregen. Hiervoor is eerst een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Zodra de vergunningen er liggen, gaat ook hier de bouw van start. Het huidige innamepunt blijft in gebruik tot de nieuwbouw volledig is afgerond.

Meer informatie over de Compenserende Maatregelen Kierbesluit is te lezen op www.kierharingvliet.nl

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.