Evides Waterbedrijf klimaatneutraal in 2025

De waterstofauto van Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf heeft de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2025. Klimaatneutraal betekent voor Evides dat we onze CO2 afdruk terugbrengen naar 0.

Kraanwater is een heel duurzaam product. Het drinkwater van Evides  wordt lokaal gewonnen en vervoerd zonder verpakkingsmateriaal of transport. We voorzien in een eerste levensbehoefte en vervullen daarmee een belangrijke maatschappelijke rol. Dit brengt voor ons verantwoordelijkheden met zich mee voor mens en milieu. Daarom richten we onze bedrijfsprocessen duurzaam in en denken we actief mee met onze huishoudelijke en industriële klanten over duurzaam omgaan met zoet water.

Verduurzaming van onze bedrijfsprocessen

Evides werkt al langere tijd aan verlaging van energieverbruik en CO2-uitstoot. Zo gebruiken we voor al onze zuiveringen 100% groene energie, opgewekt in Nederland, hebben we geïnvesteerd in een gasleiding naar zuiveringslocatie Berenplaat om het verbruik van diesel te beperken tot een minimum en is het totale gasverbruik van Evides afgenomen door energiezuinig gedrag. Mede door deze activiteiten kennen de werkzaamheden van Evides een relatief lage CO2-voetafdruk.

Om in 2025 klimaatneutraal te zijn, moet nog 76 kiloton CO2 worden gereduceerd. Dit doen we door actief te werken aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Voor een steeds groter deel voeren we onze eigen productie uit zonder schadelijke bijdrage aan de klimaatverandering. We dringen onze indirecte uitstoot terug, onder andere door te kiezen voor duurzame leveranciers, bijvoorbeeld op het gebied van elektriciteit.

Waterstofauto

In 2015 heeft Evides een unieke auto in gebruik genomen: een auto die rijdt op waterstof dat gemaakt is van ons eigen industriewater én kan rijden op elektriciteit. Zo doen we o.a. ervaring op met nieuwe brandstoffen. Met deze proef onderzoeken we mogelijkheden om onder andere de CO2-uitstoot van het wagenpark te verminderen. Een waterstofauto heeft tijdens het rijden 0% uitstoot. Evides Waterbedrijf zet zich zo zich in voor schonere lucht.

Klimaatneutraal

De komende jaren gaan we verder. We stimuleren onze klanten, maar ook de organisaties waar we mee samenwerken, om bewust om te gaan met (warm) water. Daarnaast optimaliseren we het energie-, chemie- en waterverbruik zodat onze industriële producten steeds minder belastend zijn voor het milieu.

Meer weten over verduurzaming bij Evides? Zie evides.nl/mvo of bekijk onze twee minuten film.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.