Fosfaatterugwinning uit afvalwater op Schiphol en bemesting luchthaventerrein

een tractor besmet luchthaventerrein schiphol

Met de gerecyclede hernieuwbare meststof zal het terrein op luchthaven Schiphol een weelderig grasland zijn. Op woensdag 7 september is namelijk het fosfaat dat in 2014/2015 is teruggewonnen uit het afvalwater van Schiphol (struviet), als meststof uitgereden op deze velden.

Samen met Amsterdam Airport Schiphol, KWR en Vewin heeft Evides Industriewater gedurende 2014/2015 uit het afvalwater van Schiphol duurzame kunstmest geproduceerd. Op de AWZI Schiphol, die bij Evides Industriewater in bezit en beheer is, is een demo-installatie in bedrijf geweest die tot doel had te onderzoeken of het mogelijk was het fosfaat – in de vorm van struvietkorrels – uit het afvalwater op duurzame wijze  terug te winnen en te hergebruiken. Gedurende de proef is totaal ongeveer 700 kilo struviet uit het afvalwater teruggewonnen.

Luchtvaart- en watersector verduurzamen samen

Het initiatief is destijds ontstaan uit een dubbele behoefte. Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft de luchtvaartsector naar verduurzaming van de bedrijfsvoering. De watersector heeft de ambitie om de waterketen te verduurzamen en innovatieve technologie uit de sector daarbij een kans te geven. Beide sectoren hebben elkaar gevonden in dit zogenaamde ‘cradle-to-cradle concept’ (hergebruik van afvalstromen).
De toepassing van het geproduceerde struviet als meststof zorgt voor een weelderig grasland bij het landingsterrein, waardoor onkruid geen kans krijgt. Hierdoor kan het onkruid duurzaam worden beheerd en worden vogels op afstand gehouden. Dit draagt bij aan de vliegveiligheid.

Toekomstplannen

De komende jaren zal de AWZI Schiphol aangepast worden om aan strengere lozingseisen te kunnen voldoen en om de groei van de luchthaven te faciliteren. Een belangrijke voorwaarde voor struvietterugwinning is de invoering van biologische fosfaatverwijdering op deze AWZI. Deze mogelijkheden zullen nader worden onderzocht. Zie ook: sustainable airport cities

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.