Goede stappen voor 'Schoon Water Zeeland'

Twee mensen lopen door waterwingebied van Evides

Zeeuwse telers, loonwerkers en hoveniers kregen de mogelijkheid om eenvoudig, kosteloos en anoniem, resten van niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in te leveren. Sinds 1 februari 2016 is ruim 13.000 kg ingeleverd bij de Zeeuwse depots voor klein gevaarlijk afval (KGA).

Deze actie is een initiatief van het samenwerkingsproject ‘Schoon Water Zeeland’, waarin overheden, watersector en agrariërs samen werken aan schoner oppervlakte- en grondwater in de provincie.

Mooi resultaat

Loes Meeuwisse, wethouder gemeente Goes en vertegenwoordiger namens de Vereniging Zeeuwse Gemeenten en Gert van Kralingen, bestuurder bij waterschap Scheldestromen en voorzitter van de Stuurgroep Schoon Water Zeeland, zijn tevreden met het behaalde resultaat. Loes Meeuwisse: “Dit soort concrete acties zorgt ervoor dat binnen het project ‘Schoon Water Zeeland’ goede stappen worden gezet om de waterkwaliteit in Zeeland te verbeteren.”

Bronbescherming

Evides levert een actieve bijdrage aan de bescherming van bronnen waaruit wij water winnen voor de productie van drinkwater. Naarmate die bronnen schoner zijn, verloopt de zuivering sneller, eenvoudiger, goedkoper en met minder energieverbruik. Bovendien werken we zo aan natuurbehoud. Samen met partners streven we ernaar vervuiling te voorkomen en bevorderen we een verantwoord, duurzaam beheer van bronnen en waterwingebieden.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.