Grensoverschrijdende samenwerking Evides Industriewater

Evides Industriewater is een samenwerking gestart met Universiteit Gent, BASF, Dow en Yara aan ‘Improved’: een project om proceswaterzuiveringen te verbeteren. Een mooi voorbeeld van samenwerking in de waterketen en daar buiten.

Evides Waterbedrijf werkt samen met andere waterbedrijven, waterschappen, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen bij de verkenning van nieuwe mogelijkheden en technieken voor het zuiveren en hergebruiken van water. We bundelen onze krachten en wisselen kennis uit, zodat we watervraagstukken efficiënt kunnen aanpakken en sneller tot innovatieve oplossingen kunnen komen.

Ook voor onze industriewateractiviteiten staan innovatie en samenwerking voorop. Evides levert water aan grote industriële bedrijven in Nederland, België en Duitsland. Dit gaat om water waarvan de eigenschappen worden afgestemd op de specifieke vereisten van iedere klant.

Praktijkonderzoek bij Dow, Yara en BASF

Evides Industriewater, de Universiteit Gent en negen bedrijven in het grensgebied Nederland-Vlaanderen starten begin 2016 met ‘Improved’. ‘Improved’ staat voor: Integrale Mobiele PROceswaterunit Voor een Economische Delta. Het project heeft als doel om proceswaterzuivering uit verschillende waterbronnen te onderzoeken. Proceswater wordt vaak gemaakt van (zoet) oppervlaktewater, afkomstig uit een meer of rivier.

Het project Improved onderzoekt of het mogelijk is om ook andere watersoorten, zoals brak water en afvalwater, op te werken tot proceswater. Als het onderzoek slaagt, hoeft de industrie minder gebruik te maken van zoet oppervlaktewater voor productieprocessen.

Met de mobiele proceswaterunit kan de invloed van de inzet van verschillende watersoorten op het productieproces onderzocht worden, zodat de watervoorziening bij de diverse bedrijven geoptimaliseerd kan worden. Evides Industriewater heeft hier al veel ervaring in en zet deze in om te innoveren en om klanten nog beter te kunnen adviseren over waterbeheer. Voor het onderzoek wordt een mobiele infrastructuur ofwel pilotinstallatie ontworpen, gebouwd en toegepast/getest bij verschillende grote industriële waterverbruikers: Dow, Yara en BASF.

Grensoverschrijdende samenwerking

In ‘Improved’ werken de volgende organisaties samen: Universiteit Gent, BASF Antwerpen, Dow Benelux, Yara, Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water), SKIW (Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie), IEC, HZ, i-Cleantech Vlaanderen en Evides Industriewater.

Het project ontvangt een bijdrage uit het fonds van Interreg, een Europese subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. Het project start begin 2016 en duurt drie jaar.

Eerdere berichten

Vrouw drinkt thuis kraanwater

Gezond met water in 2016

Het nieuwe jaar is net begonnen en dat betekent dat er weer volop aandacht is voor goede voornemens. Een van de meest ge...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.