Jaarverslag Evides Waterbedrijf 2015 vastgesteld

Bekijk het online jaarverslag 2015

​In ons jaarverslag leest u over de activiteiten in 2015. Onze klanten in Zuidwest-Nederland konden rekenen op betrouwbaar drinkwater. Onze industriewateractiviteiten zijn gegroeid en de samenwerking in de waterketen is versterkt.

Het was een jaar waarin wij nog intensiever zijn gaan samenwerken met onze partners, overheden, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. Het bundelen van onze krachten en uitwisselen van kennis zorgden ervoor dat we de watervraagstukken efficiënter konden aanpakken en sneller tot innovatieve oplossingen kwamen, met oog voor de omgeving en het milieu.

Lichte tariefdaling

Wij streven ernaar de tarieven laag te houden. Met het resultaat van 2015 was dit opnieuw mogelijk. We hebben per 1 januari 2016 de drinkwatertarieven licht verlaagd en zijn tegelijkertijd in staat nieuwe investeringen en onderzoek te blijven bekostigen, met het oog op de waterlevering in de toekomst.

Leveringszekerheid

Evides-medewerkers staan voor een hoge leveringszekerheid, kwaliteit en service. We leggen onze lat hoog, voor al onze stakeholders. Lees meer over onze inspanningen en resultaten in 2015: 2015.jaarverslagevideswaterbedrijf.nl en bekijk onze film 'Een jaar in beeld'

 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.