Jeugdvissers openen het verbeterde Wasseven

Wasseven

Hengelsportvereniging Het Spanjooltje heropent op 23 april met een jeugdviswedstrijd het verbeterde Wasseven. Sinds Evides Waterbedrijf overtollig schoon water naar het ven leidt, is de natuur in en rondom het ven verbeterd.

Het viswater ten noorden van Ossendrecht heeft nu een betere waterkwaliteit, constant waterpeil en dus betere visstand. Deze verbetering vieren de vissers met een speciale jeugdviswedstrijd, waarbij de jongste deelnemer het ven officieel mag heropenen. Gevangen vis wordt uiteraard teruggezet.

Viswedstrijd voor de jonge vissers uit de regio

De wedstrijd is op zaterdagmiddag 23 april a.s. bij het vernieuwde Wasseven. Er is plek voor 15 vissers. Begeleiders, ouders en grootouders zijn ook van harte welkom en er is voldoende begeleiding vanuit de vereniging aanwezig voor die kinderen die wat extra hulp nodig mochten hebben. Opgeven kan uiterlijk 21 april via info@hetspanjooltje.nl. Iedere deelnemer krijgt een mooie Evidesbidon én maakt kans op een van de twee bekers die de visvereniging uitgeeft voor de grootste en meeste gevangen vis.

“Eindresultaat voor zowel de natuur als jeugdleden zeer mooi”

HSV Het Spanjooltje pacht het viswater al jaren en is zeer te spreken is over de verbeteringen die Evides heeft aangebracht. Voorzitter Laurence Pijnen: “De afgelopen jaren hadden we regelmatig te kampen met blauwalgen en een te lage waterstand in het ven. Hierdoor hadden onze jeugdleden geen mogelijkheid meer om dichtbij huis te vissen. Gelukkig wilde Evides ons helpen en is dit eindresultaat voor zowel de natuur als onze jeugd zeer mooi! Ook Sportvisserij Nederland heeft ons goed geholpen met adviezen over de inrichting van het water, zoals beschutting voor de vis, beplanting en soorten vis. Recent hebben vrijwilligers van onze vereniging nog rondom het ven gesnoeid en schoongemaakt. Hierdoor blijft het ven en de directe omgeving schoon en toegankelijk, zodat iedereen van deze nieuwe situatie kan genieten.”

Aanpassing in drinkwaterproductielocatie Ossendrecht

Deze wedstrijd is mede mogelijk dankzij een aanpassing van de nabijgelegen drinkwaterfabriek. Evides paste haar pompstation Ossendrecht aan om via een bestaande leiding water naar het ven te kunnen pompen. Tijdens het drinkwaterproductieproces blijft een klein deel van het schone water over. Dit schone, zuurstofrijke water gaat sinds het najaar 2015 naar het visven. De flora en fauna in en rond het ven én de plaatselijke jeugd profiteren hiervan. Het ven vulde zich eerst met neerslag en wateraanvoer vanaf de Heiloop. De kwaliteit was helaas niet voldoende, waardoor in de zomer blauwalgen ontstonden en extra beluchting nodig was voor het behoud van de visstand. Dat is nu verleden tijd.

Meer weten over drinkwater, de natuurprojecten op de Brabantse Wal en de samenwerkingen staat op onze Brabantse Wal pagina.


Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.