Minder CO₂ uitstoot door Evideswagenpark

De waterstofauto van Evides

Op 18 januari is Evides met haar waterstofauto aanwezig op een bijeenkomst van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Nationaal Waterstof Platform. Deze staat in het teken van ‘zero emissie automobiliteit’; een moment om kennis en ervaring uit te wisselen.

Sinds 2015 gebruikt Evides een unieke waterstofauto, omdat deze zowel kan rijden op waterstof als elektriciteit. Zo doen we o.a. ervaring op met nieuwe, schone brandstoffen. Het is een proef waarmee we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om onder andere de CO2-uitstoot van ons wagenpark te verminderen. Een auto die rijdt op waterstof heeft tijdens het rijden 0% uitstoot.

Toepassing van ons eigen product

Daarnaast is het rijden op waterstof een nieuwe toepassing van ons eigen product industriewater. Zo gebruikt het eerste waterstoftankstation van Air Liquide in het Rijnmondgebied onder meer industriewater om waterstof te maken. Onze waterstofauto rijdt dus ‘op ons eigen water’.

Kennisuitwisseling

Steeds meer overheden en bedrijven onderzoeken de inzet van nieuwe, schone brandstoffen in de dagelijkse werkpraktijk. Door elkaar op te zoeken op bijeenkomsten en zo kennis en ervaringen te delen, kunnen we van elkaar leren en de brandstoffen op grotere schaal toepassen.

Op weg naar een schonere lucht

Naast het rijden op waterstof maakt Evides ook gebruik van vier elektrische auto's en een aantal plug-in hybride auto's, staan er oplaadzuilen op onze locaties, is er een fietsenplan en extra openbaar vervoer voor personeel, werken we samen met Ecostars en passen we ons rijgedrag aan waar mogelijk. Evides koopt alleen groene stroom in.

Meer over duurzame initiatieven bij Evides? Lees meer hierover op www.evides.nl/mvo of bekijk onze tweeminutenfilm

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.