Minder geneesmiddelenresten in gezuiverd rioolwater

bestuurders vieren de start van praktijkonderzoek minder geneesmiddelenresten in gezuiverd rioolwater

De Maas kan en moet schoner. Met dat doel zijn de waterketenpartners van het project Schone Maaswaterketen gestart met praktijkonderzoek: hoe kunnen we op een innovatieve manier resten van geneesmiddelen en andere microverontreinigingen tegen zo laag mogelijke kosten op rioolwaterzuiveringen verwijderen? Maandag 24 oktober hebben alle bestuurders van de waterschappen en drinkwaterbedrijven langs de Maas, STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de start van de praktijkproef op rioolwaterzuiveringsinstallatie Papendrecht gevierd.

Op dit moment komt nog een groot deel van de geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen via gezuiverd afvalwater in de Maas terecht. Hennie Roorda (heemraad Waterschap Rivierenland): “Wij zijn er trots op dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie Papendrecht de komende maanden de proeflocatie is van het project Schone Maaswaterketen. Natuurlijk zijn wij net als de andere partners erg benieuwd naar de resultaten van het praktijkonderzoek.”

Proef

De Schone Maaswaterketenpartners onderzoeken of het mogelijk is om op grote schaal microverontreinigingen te verwijderen door actieve kool toe te voegen. Actieve kool is een speciaal behandelde koolstof die allerlei stoffen aan zich kan binden. Door toevoeging van actieve kool wordt er meer vuil uit het oppervlaktewater gefilterd, waardoor de kwaliteit van het water in de Maas toeneemt. In Papendrecht vindt het zuiveren van het rioolwater plaats in twee volledig gescheiden, maar wel gelijke processen. De proef vindt plaats in één van de twee processen. Zo kan het effect van de kooltoevoeging optimaal gemeten worden. De proef is gestart 1 juli 2016 en duurt negen maanden, zodat het effect bij warm en koud weer kan worden vastgesteld.

Voorkomen beter dan genezen

Schoon oppervlaktewater is van belang voor natuur, recreatie en de productie van drink- en proceswater. Annette Ottolini (algemeen directeur Evides Waterbedrijf, bestuurlijk ambassadeur Schone Maaswaterketen): “Wij roepen ook andere partijen op om maatregelen te treffen: van zorgsector tot farmacie. Voorkomen is immers beter dan genezen.” Carla Moonen (dijkgraaf waterschap Brabantse Delta, bestuurlijk ambassadeur Schone Maaswaterketen): “We doen een beroep op alle bedrijven die betrokken zijn bij het lozen van afvalwater om actief mee te blijven denken en er voor te zorgen dat er steeds minder gezuiverd hoeft te worden. Een schone Maas is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.