Onderzoek om kwaliteit Maaswater te verbeteren

Samenwerkingspartners houden projectborden vast.

Evides Waterbedrijf werkt samen met waterschappen en waterbedrijven rond de Maas aan het duurzaam verbeteren van de Maaswaterkwaliteit. In Papendrecht start daarom een proef om geneesmiddelenresten uit rioolwater te verwijderen.

Evides stimuleert het schoonhouden van de bronnen voor drinkwater: rivier-, grond- en duinwater. Op dit moment komt nog een groot deel van de geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen via gezuiverd afvalwater in de Maas terecht. In het project Schone Maaswaterketen werken waterschappen en waterbedrijven rond de Maas samen om de waterkwaliteit duurzaam te verbeteren. Deze organisaties bundelen hun kennis en expertise. De Maas kan en moet schoner!

Proef in Papendrecht

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Papendrecht van waterschap Rivierenland is gekozen als proeflocatie om microverontreinigingen zoals geneesmiddelenresten uit rioolwater te halen. De partijen onderzoeken of het mogelijk is om op grote schaal de microverontreinigingen te verwijderen door actieve kool toe te voegen. Actieve kool is een speciaal behandelde koolstof die allerlei stoffen aan zich kan binden. Door toevoeging van actieve kool wordt er meer vuil uit het oppervlaktewater gefilterd, waardoor de kwaliteit van het water in de Maas toeneemt. Deze methode is niet nieuw, maar het is wel uniek dat het in het bestaande zuiveringsproces wordt toegepast. In dit geval bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Papendrecht van waterschap Rivierenland: een van de Schone Maaswaterketenpartners.

Meetbaar effect

De opzet van de zuiveringsinstallatie Papendrecht maakt deze locatie zeer geschikt om te dienen als proeflocatie. Het zuiveren van het rioolwater op deze locatie vindt plaats in twee volledig gescheiden, maar wel gelijke processen. Door de proef in Papendrecht in één van de twee processen op te starten, kan er een goed vergelijk gemaakt worden. Het effect van de kooltoevoeging is op deze manier optimaal meetbaar. De proef start in de tweede helft van 2016 en duurt negen maanden, zodat het effect bij warm en koud weer kan worden vastgesteld.

Noodzaak

Het blijft uiteraard van het grootste belang om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk vervuild afvalwater in het oppervlaktewater terecht komt. Daarbij zijn meer partijen betrokken dan alleen de waterschappen en drinkwaterbedrijven. De Schone Maaswaterketenpartners hopen dat bedrijven die betrokken zijn bij het lozen van afvalwater actief mee blijven denken om er zo voor te zorgen dat er ook steeds minder gezuiverd hoeft te worden. Het ultieme doel is om te bereiken dat een zuiveringsproces zoals nu in Papendrecht wordt opgestart in de toekomst niet meer nodig zal zijn. Natuurlijk geldt hier ook: wat er niet in zit, hoef je er ook niet uit te halen! Vanuit het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ roepen de Maaswaterketenpartners andere partijen op om maatregelen te treffen: van zorgsector tot farmacie. Een schone Maas is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Unieke samenwerking

Uniek is dat álle waterschappen en drinkwaterbedrijven in het Nederlandse Maasstroomgebied de handen ineenslaan om dit project tot een succes te maken. De dertien projectpartners zijn de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, Delfland, De Dommel en Rivierenland, Waterschapsbedrijf Limburg (met Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas), de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Evides Waterbedrijf en WML, Watercyclusbedrijf Waternet, STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. RIWA-Maas heeft een adviserende rol. Het project ‘Schone Maaswaterketen’ startte officieel op 29 oktober 2015 en loopt door tot in 2017.

Eerdere berichten

Kinderen in klaslokaal tijdens Wereld Waterdag

Wereld Waterdag 2016

Vandaag is het Wereld Waterdag. In het kader hiervan vindt op verschillende plekken in het land het jaarlijkse evenement...

Lees meer

Klanten van Evides helpen mee met goede input tijdens sessie

$name

Met regelmaat organiseert Evides een klantenpanel voor drinkwaterklanten, om inzicht te krijgen in wensen en behoeften r...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.