Samen werken aan een schonere Maas

In het project ‘Schone Maaswaterketen’ werken waterschappen en waterbedrijven rond de Maas samen om de waterkwaliteit van de Maas duurzaam te verbeteren

Evides Waterbedrijf stimuleert het schoonhouden van de bronnen voor drinkwater: het rivier-, grond- en duinwater. In het project ‘Schone Maaswaterketen’ werken waterschappen en waterbedrijven rond de Maas samen om de waterkwaliteit van de Maas duurzaam te verbeteren.

Via gezuiverd afvalwater komen geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen in het stroomgebied van de Maas terecht. In het project ‘Schone Maaswaterketen’ onderzoeken de deelnemende organisaties een nieuwe zuiveringstechnologie om deze stoffen uit het stedelijke afvalwater te halen. Ook brengen ze in beeld welke positieve gevolgen dat heeft voor natuur, recreatie en de betrouwbaarheid van de Maas als bron voor de drinkwaterproductie.

Poederkool voor schoner water

Het centrale thema in het project ‘Schone Maaswaterketen’ is de verwijdering van microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater. Daartoe vindt op dit moment een proef plaats waarin een nieuwe technologie wordt toegevoegd aan het bestaande afvalwaterzuiveringsproces. De proef houdt in dat koolstof in poedervorm wordt toegevoegd aan het proces. De verwachting is dat microverontreinigingen zich zullen hechten aan de poederkool, waardoor er minder stoffen in het gezuiverde afvalwater achterblijven. De methode is geïnspireerd op eerdere proeven in Duitsland en Zwitserland, maar brengt minder kosten met zich mee.

Gezamenlijk streven de betrokken organisaties naar technische en sociale innovaties, maar ook naar meer kennis over de invloed van nieuwe verontreinigingen in stedelijk afvalwater en oppervlaktewater. Een keten- en bronaanpak heeft uiteindelijk de voorkeur, waarbij in de hele keten maatregelen worden genomen en voorkomen wordt dat deze stoffen in het afvalwater terecht komen. De aanpak van microverontreinigingen heeft de steun van de minister van Infrastructuur en Milieu, die het onderwerp in de zomer van 2015 nadrukkelijk aan de orde heeft gesteld in haar brief aan de Tweede Kamer.

Unieke samenwerking

Evides Waterbedrijf zoekt nadrukkelijk de samenwerking op bij de verkenning van nieuwe mogelijkheden en technieken voor het zuiveren en hergebruiken van water. We bundelen onze krachten en wisselen kennis uit, zodat we watervraagstukken efficiënt kunnen aanpakken en sneller tot innovatieve oplossingen kunnen komen.
Uniek is dat in het project ‘Schone Maaswaterketen’ álle waterschappen en drinkwaterbedrijven in het Nederlandse Maasstroomgebied de handen ineenslaan om dit project tot een succes te maken. De dertien projectpartners zijn de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, Delfland, De Dommel en Rivierenland, Waterschapsbedrijf Limburg als uitvoeringsorganisatie van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas, de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Evides Waterbedrijf en WML, Watercyclusbedrijf Waternet, STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. RIWA-Maas heeft een adviserende rol. Het project ‘Schone Maaswaterketen’ startte officieel op 29 oktober 2015 en loopt door tot in 2017.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.