Samen werken aan schoon water in Zeeland

Twee mensen lopen door waterwingebied van Evides

Schoon oppervlakte- en grondwater: dat is het doel van samenwerkingsproject Schoon Water Zeeland. Afgelopen week was in Aardenburg een informatiedag voor agrariërs. Schoon Water Zeeland was erbij!

Schoon Water Zeeland is een initiatief Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, Evides Waterbedrijf, Vereniging Zeeuwse Gemeenten en ZLTO om vervuiling van grond- en oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen tegen te gaan. Samen met de aangesloten landbouwbedrijven zoeken we naar innovatieve oplossingen die ertoe leiden dat minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden.

In het project Schoon Water Zeeland staan informeren en demonstreren centraal. In Zeeland worden ongeveer 70 informatiebijeenkomsten georganiseerd. Zo was afgelopen week in Aardenburg een informatiedag voor agrariërs, waar ook Schoon Water Zeeland bij was om te vertellen over het project en de mogelijkheden voor de boeren. Het gaat om toepassing van alternatieve manieren van gewasbescherming, zoals nieuwe schoffeltechnieken. En om gebruik van technieken die een lage dosering mogelijk maken, bijvoorbeeld door veel nauwkeuriger vast te stellen wanneer gewasbeschermingsmiddelen precies nodig en effectief zijn.

Bescherming van de bron

Evides levert een actieve bijdrage aan de bescherming van bronnen waaruit wij water winnen voor de productie van drinkwater. Naarmate die bronnen schoner zijn, verloopt de zuivering sneller, eenvoudiger, goedkoper en met minder energieverbruik. Bovendien werken we zo aan natuurbehoud. Samen met partners streven we ernaar vervuiling te voorkomen en bevorderen we een verantwoord, duurzaam beheer van bronnen en waterwingebieden.

Green Deal ‘Schoon Water voor Nederland’

Schoon Water Zeeland is een regionaal vervolg op de landelijke ‘Green Deal Schoon Water voor Nederland’ die in 2012 werd gesloten door het toenmalige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ZLTO, met als doel een goede waterkwaliteit en een duurzame, concurrerende landbouw te verwezenlijken. Het project is gericht op de landbouw, maar ook verhard oppervlak (bij gemeenten), sportvelden en burgers krijgen aandacht.

Meer over dit project is te lezen op www.schoon-water.nl.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.