Samenwerkingsovereenkomst Kierbesluit getekend

Haringvlietsluizen

Op 2 juni 2014 is de laatste handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomsten voor de uitvoering van de Compenserende Maatregelen Kierbesluit. Rijkswaterstaat, waterschap Hollandse Delta en Evides gaan hiermee nu gezamenlijk aan het werk.

Met de ondertekening heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu opdracht gegeven aan waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf om te starten met het verleggen en aanleggen van nieuwe zoet water innamepunten, brede sloten en leidingen. Hiermee zorgen deze organisaties voor zoet water voor sloten en singels en de aanvoer van zoet water voor de drinkwaterzuivering. Het ministerie stelt voor het project circa euro 75 miljoen beschikbaar. Waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat vormen gezamenlijk de projectorganisatie. De Compenserende Maatregelen moeten uitgevoerd zijn, voordat de Haringvlietsluizen op een kier gezet kunnen worden.

Doel

In de toekomst blijft ook bij vloed een beperkt gedeelte van de Haringvlietsluizen op een kier staan. Hierdoor kunnen trekvissen als zalm, zeeforel, glasaal, maar ook de larve van de bot of het driedoornig stekelbaarsje de stroomgebieden van Rijn en Maas bereiken. De sluizen worden afhankelijk van de waterafvoer van de Rijn zo bediend dat het zoute water niet verder komt dan de lijn Middelharnis – ingang Spui. Met het ondertekenen van de overeenkomst geeft het ministerie gehoor aan de Europese afspraken over het op een Kier zetten van de haringvlietsluizen.

Uitvoering Compenserende Maatregelen


Omdat het westelijk deel van het Haringvliet zouter wordt, kunnen waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf de huidige inlaatpunten voor zoet water niet meer gebruiken. Daarom worden deze inlaten verder naar het oosten geplaatst. Voor Evides betekent dit een nieuwe inlaat op Goeree-Overflakkee en de aanleg van een nieuwe leiding die aansluit op het bestaande leidingnet naar drinkwaterzuiveringslocatie Ouddorp. Voor Hollandse Delta betekent het dat het inlaten zal verleggen op de eilanden Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Bovendien moeten op beide eilanden aanvoersloten verbreed of gegraven worden. Uitgebreide informatie over de maatregelen staat op de gezamenlijke website www.kierharingvliet.nl.

 

Haringvlietsluizen op een kier

De planning is dat de werkzaamheden van het waterschap en Evides eind 2018 zijn afgerond. Dan kan Rijkswaterstaat starten met het stapsgewijs op een kier zetten van de sluizen. Daarmee waarborgt Rijkswaterstaat dat de inname van zoetwater ten oosten van de lijn Middelharnis-Spui gegarandeerd blijft.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.