Schoonspoelen en ingebruikname transportleiding Vlaardingen

Monteurs aan het werk

​De transportleiding die woensdag 3 februari was gesprongen, is inmiddels gerepareerd. Voor ingebruikname dienen we deze schoon te spoelen. Vrijkomend water wordt in overleg met gemeente via de straat afgevoerd.

Om te zorgen dat de waterleiding schoon is, wordt deze vannacht onder hoge druk doorgespoeld (spuien). Het vrijkomende water kan alleen via de straat worden weggeleid, wat tijdelijk tot enige wateroverlast rond de Holysingel kan leiden.

Het spuien heeft geen gevolgen voor de drinkwatervoorziening in Vlaardingen.

 

Onze excuses voor de overlast.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.