Slimmer omgaan met water, grondstoffen en energie

In het project ‘Schone Maaswaterketen’ werken waterschappen en waterbedrijven rond de Maas samen om de waterkwaliteit van de Maas duurzaam te verbeteren

Samen met collegawaterbedrijven, waterschappen, gemeenten, onderzoeksinstellingen en bedrijven verkennen we nieuwe, efficiënte mogelijkheden voor drinkwater maken, zuiveren van afvalwater, schoner grond- en oppervlaktewater en beheer van leidingen.

Evides streeft naar verduurzaming van de waterketen. Waterketen: zo noemen we de weg die water aflegt; van transport en levering van betrouwbaar drinkwater tot zuiveren en hergebruiken van afvalwater. We zoeken actief de samenwerking met waterschappen, gemeenten, provincies en andere organisaties. Samen kunnen we belangen bundelen en kansen benutten. Tegelijkertijd verkleinen we de eventuele negatieve impact op de omgeving. Evides neemt verschillende initiatieven om een duurzame waterketen gestalte te geven door onder meer slim om te gaan met water, grondstoffen en energie. Enkele voorbeelden.
 

Schonere Maas

Het meeste drinkwater dat Evides levert, wordt gemaakt van rivierwater uit de Maas. En deze rivier kan schoner. Wat er niet in zit, hoeft er namelijk ook niet uitgehaald te worden. Evides nam het initiatief tot het project Schone Maaswaterketen. Samen met alle waterschappen en Nederlandse drinkwaterbedrijven langs de Maas onderzoeken we mogelijkheden om de afvalwaterzuivering zo te verbeteren dat geneesmiddelenresten en andere nieuwe stoffen niet in de Maas terechtkomen. Zo is een proef gestart om met de toepassing van een nieuwe techniek op rioolwaterzuiveringen.

Minder gewasbeschermingsmiddelen

Evides neemt actief deel aan het project Schoon Water Zeeland. Een project met waterschap, provincie, gemeenten en agrariërs om vervuiling van grond- en oppervlaktewater met chemische middelen tegen te gaan. Samen met de aangesloten landbouwbedrijven zoeken we naar innovatieve oplossingen die ertoe leiden dat minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. Het belangrijkste doel voor Evides is om de bronnen te beschermen waaruit wij water winnen.

Een hechte Zeeuwse waterketen

In 2015 tekenden wij officieel de samenwerkingsovereenkomst met het Zeeuwse Waterschap Scheldestromen en de dertien Zeeuwse gemeenten: de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland Plus (SAZ+). Doel is om het beheer van de gehele afvalwaterketen - van riolering, zuivering tot en met drinkwaterdistributie – nog efficiënter in te richten. Zo wordt slib van een afvalwaterzuivering van Evides voortgaan vergist tot biogas dat gebruikt wordt voor het opwekken van elektriciteit.

Een tweede leven voor Rotterdams afvalwater

Elke dag verdwijnen er – via ons afvalwater – veel bruikbare stoffen zoals papiervezels, fosfaat, goud en zink het riool in. In RINEW onderzoeken we hoe we op innovatieve en duurzame wijze grondstoffen, energie en water afkomstig uit afvalwater kunnen terugwinnen en veilig weer kunnen hergebruiken. De combinatie van het terugwinnen van meerdere stoffen en de innovatieve zuiveringstechniek maken het project uniek. In RINEW werken de gemeente Rotterdam, waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Rotterdam samen.

Evides werkt veel samen met andere bedrijven en onderzoeksinstellingen. We bundelen onze krachten en wisselen kennis uit, zodat we watervraagstukken efficiënt kunnen aanpakken en sneller tot innovatieve oplossingen kunnen komen.

Infographic samenwerken in de waterketen

 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.