Start aanleg leiding voor natuurherstel De Groote Meer

Intrekken van leiding naar De Groote Meer

In het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide legt Evides Waterbedrijf de komende maanden namens Nederlandse en Vlaamse partners een watertransportleiding aan. Deze gaat overtollig kwalitatief goed water transporteren naar De Groote Meer, wat zorgt voor betere natuurontwikkeling. Op vrijdag 9 september trekt Evides het eerste deel – een buis van 611 meter – in één keer de grond in.

Voldoende water van de juiste kwaliteit

De Groote Meer is een laag gelegen ven in het hart van het grenspark, dat al enkele decennia te maken heeft met een slechtere waterkwaliteit en lagere waterpeilen. Dankzij de internationale samenwerking zijn er nieuwe kansen. In de natte Nol-Stappersven is namelijk een wateroverschot, dat nu het natuurgebied uitstroomt via De Oude Moervaart richting de polders. Dit kwalitatief goede, voedselarme water biedt de uitkomst voor De Groote Meer en creëert een uitstekend leefmilieu voor o.a. het oeverkruidverbond – een zeldzame Europees beschermde plantengemeenschap  de geoorde fuut en kamsalamander.

Uitvoering van de werkzaamheden

Het gaat om de aanleg van een kunststof buis met een diameter van 25 cm, op een diepte van minstens 80 cm. De leiding komt met name onder bestaande paden, waardoor de impact op de omgeving minimaal is. De aannemer gebruikt daarbij diverse technieken: deels via open sleuven en deels via ondergrondse, horizontale boringen. De werkzaamheden vinden plaats tussen augustus en december 2016 en zijn voorbereid in nauwe afstemming met de omgeving.

Internationale samenwerking voor natuurontwikkeling

Al vele jaren verbeteren Nederlandse en Belgische partners samen de waterkwaliteit en -kwantiteit en daarmee het verhogen ze de natuurwaarden in dit grensoverschrijdende natuurgebied. De gezamenlijke aanpak zorgt voor een samenhangende set aan maatregelen.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.