Toevoerleidingen en spaarbekken bij Braakman weer als nieuw

Water stroomt in het spaarbekken van de Braakman

Deze week is het zover. Het vernieuwde bekken bij de Braakman, de drinkwaterzuiveringslocatie van Evides Waterbedrijf bij Philippine, vult zich met de eerste meters bekkenwater. Om de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen ook in de toekomst te voorzien van betrouwbaar drinkwater voerden we groot onderhoud uit aan de toevoerleidingen op het terrein en ronden we nu de laatste werken aan het spaarbekken af.

Op de Braakman maken we drinkwater uit Maaswater, dat we innemen ter hoogte van de Brabantse Biesbosch. Via leidingen gaat het naar de Zeeuws-Vlaamse drinkwaterzuiveringslocatie, waar we het opslaan in een spaarbekken voordat we er drinkwater van bereiden.

Vernieuwd spaarbekken met 3 miljard liter water

Het werk begon in 2014: de leidingen op het terrein zijn toen vervangen door stalen exemplaren. Daarna is het voorraadbekken aangepakt, waar 3 miljard liter bekkenwater is opgeslagen. Het werd eerst helemaal leeggepompt, waarna slib en oude folie is verwijderd en de bekkendijken zijn verstevigd. Daarna is het opnieuw bekleden van het immense bekken gestart; dit is nu in de afrondende fase. Het eerste water kan weer binnenstromen.

Hoe dit werk eruit zag? Bekijk de beelden en luister naar het verhaal van de projectleiders over hoe zij dit voor elkaar kregen.

Waterpeil twee meter hoog

Eind september is het waterpeil twee meter hoog. Dit is ook goed nieuws voor de agrariërs in het gebied. Niet langer is bemaling nodig van het grondwater bij het spaarbekken nabij de omliggende polder, waardoor de situatie weer zo is als voor de werkzaamheden. Later dit jaar verwachten we al het werk bij het spaarbekken af te ronden en zal het spaarbekken weer helemaal vol lopen. De situatie is dan weer als vanouds, maar met nieuwe materialen.

Drinkwatervoorziening tijdens werkzaamheden geborgd

Bovenstaand werk vergde veel voorbereiding. Tijdens de gehele werkperiode konden we betrouwbaar drinkwater blijven leveren vanaf deze locatie. Zo is het nieuwe leidingwerk in slechts 96 uur aangesloten op de zuivering en namen we een ander spaarbekken in gebruik om te dienen als ruwwatervoorraad.

Elk jaar levert de drinkwaterzuivering 13 miljard liter drinkwater voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast maken we op deze locatie ook nog 9 miljard liter industriewater.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.