TU Delft: kennisdeling in de watersector

Het gebouw van de TU in Delft

Op 8 januari spreekt Evides Waterbedrijf op de jaarlijkse bijeenkomst voor waterprofessionals bij de TU Delft. Wij delen onze kennis en ervaring op het gebied van ‘water in de stad’. Door nauwe samenwerking en onderzoek zijn we op de toekomst voorbereid.

Evides Waterbedrijf werkt samen met andere waterbedrijven, waterschappen, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen bij de verkenning van nieuwe mogelijkheden en technieken voor het zuiveren en hergebruiken van water. We bundelen onze krachten en wisselen kennis uit, zodat we watervraagstukken efficiënt kunnen aanpakken en sneller tot innovatieve oplossingen kunnen komen. Algemeen Directeur Annette Ottolini presenteert bij de TU Delft de nieuwste ontwikkelingen en ons onderzoeksprogramma.

Innovatie en onderzoek

Evides Waterbedrijf wil ook in de toekomst voor voldoende drinkwater van goede kwaliteit zorgen. Daarom investeren we in innovatie en onderzoek. Wij willen voorloper zijn in processen om water schoon te maken en te leveren en nieuwe technieken en werkwijzen ontwikkelen om bedreigingen zoals klimaatverandering en nieuwe verontreinigingen het hoofd te bieden. We werken hierbij nauw samen met onze partners in de waterketen.

Voorbeeld van intensieve samenwerking: RINEW

Een voorbeeld dat op 8 januari gepresenteerd wordt, is de intensieve samenwerking tussen Evides Industriewater, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de Gemeente Rotterdam voor RINEW, een onderzoek naar duurzaam hergebruik van stedelijk afvalwater en het daarbij terugwinnen van grondstoffen en energie.

Eind 2015 is de onderzoeksinstallatie verplaatst naar stadslandbouwbedrijf ‘Uit Je Eigen Stad’ in Rotterdam. Daarnaast spreken we over de zuiveringstechniek van de toekomst, nieuwe manieren van leidingbeheer en strategische planning.

Foto: ANP

Eerdere berichten

Vrouw drinkt thuis kraanwater

Gezond met water in 2016

Het nieuwe jaar is net begonnen en dat betekent dat er weer volop aandacht is voor goede voornemens. Een van de meest ge...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.