Unieke grensoverschrijdende samenwerking

Verbetermaatregelen Brabantse Wal hebben effect

Op de Brabantse Wal – waar we diep grondwater winnen voor de drinkwaterproductie – beheren we als waterbedrijf 255 hectare natuurgebied. Bij het natuurbeheer werken we actief samen met partners in Nederland en België. Met resultaat.

De afgelopen jaren hebben de partners diverse maatregelen getroffen voor natuurherstel. Zo hebben we de grondwaterwinning teruggebracht, zijn vennen aangelegd, de eerste stukken landbouwgrond omgevormd tot natuur en naaldbossen vervangen door loofbos of heide. Dit alles om de waterkwaliteit en waterkwantiteit in het gebied te verbeteren.

Om de situatie rond De Groote Meer toe te lichten en de maatregelen voor natuurherstel zichtbaar te maken, hebben de samenwerkingspartners deze film ontwikkeld. Neem hiermee een kijkje in het gebied.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.