Vitens Evides International bestaat 10 jaar

Medewerkers van VEI praten met lokale waterprofessionals

75 projecten verspreid over 30 landen, waarbij 37 lokale drinkwaterbedrijven versterkt werden in hun kracht en prestaties. Vele missies van Nederlandse waterexperts die zich voor korte of langere periode inzetten over de grens. Dat zijn de cijfers na tien jaar Vitens Evides International.

Vitens Evides International (VEI) werd in 2006 opgericht door Vitens en Evides Waterbedrijf, om bij te dragen aan verbetering van de watervoorziening in ontwikkelingslanden. De twee grootste drinkwaterbedrijven van Nederland bundelden hun krachten in VEI en begonnen met het opzetten van projecten in landen in Afrika en Azië. Medewerkers vertrokken, met hun waterkennis, naar deze landen om samen met werknemers ter plaatse de prestaties van de lokale drinkwaterbedrijven naar een hoger niveau te tillen.

Water en sanitatie voor iedereen

VEI doet dit door een betere infrastructuur op te zetten of stabielere financiële processen in te richten. Centraal in de visie van VEI ligt een overtuigd geloof in de noodzaak van toegang tot veilig drinkwater en sanitatie voor iedereen. In Nederland hebben we goed kraanwater en veel kennis van drinkwaterzuivering en -levering. VEI gunt dit aan iedereen in de wereld.

Sustainable Development Goals

Veilig kraanwater zorgt voor een positieve boost aan de economische en sociale ontwikkeling van een regio en biedt daarmee blijvend meer kansen aan de lokale bevolking. VEI levert met haar werk bovendien een bijdrage aan (voorheen) de Millennium Development Goals en (inmiddels) de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: het verbeteren van de watervoorzieningen en sanitatie voor mensen in ontwikkelingslanden. VEI is op dit moment actief in onder meer Bangladesh, Kenia, Vietnam, Uganda en Mozambique.

In het afgelopen decennium hebben verschillende andere Nederlandse waterbedrijven zich aangesloten bij VEI: WML, Waterbedrijf Groningen en sinds 2015 ook PWN.  

Kijk voor meer informatie over VEI op Vitensevidesinternational.com.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.