Waterwingebied Halsteren: actief natuurbeheer leidt tot biodiversiteit

Man en vrouw lopen door waterwingebied van Evides

De afgelopen tien jaar heeft Evides Waterbedrijf allerlei maatregelen getroffen om natuurwaarden in Halsteren te vergroten. De KNNV, Vereniging voor Veldbiologie, bracht plant- en diersoorten in kaart; het resultaat is indrukwekkend.

Al eerder – ruim 10 jaar geleden – inventariseerden de natuuronderzoekers het gehele gebied. Daarna is veel gebeurd voor natuurbehoud en het vergroten van de biodiversiteit. Evides legde twee waterpoelen aan, haalde bepaalde delen naald- en loofbos weg en plantte inheemse boomsoorten zoals de linde, vlier en esdoorn aan. Inmiddels heeft de vereniging een nieuw onderzoek afgerond. De resultaten zijn vergeleken met het onderzoek uit 2004. Met een positieve balans: vanwege het ouder wordende bos zijn wat soorten verdwenen maar er zijn vooral veel nieuwe soorten planten en dieren bij gekomen.

Van koningsvarens tot zeldzame koekoek

Het aantal soorten vaatplanten steeg van 219 naar 253. Zo komt de zeldzame vlinderbloem stekelbrem voor en groeit nu ook de varen dubbelloof in het waterwingebied. Dit naast de aanwezige, bijzondere koningsvaren; een varen die tot 2 meter hoog kan groeien en meer dan 100 jaar oud kan worden. Ook ontdekten de onderzoekers 82 soorten mos, tegenover 34 in 2004. Prachtige namen hebben ze, zoals grof goudkorrelmos, moerasvorkje en moerassikkelmos.
Hiernaast zijn voor het eerst vogels geïnventariseerd. De aanwezigheid van de in Nederland steeds zeldzamer wordende koekoek en watersnip zijn het vermelden waard.

354 soorten insecten

Waar de onderzoekers echt verbaasd over waren, was de rijkdom van de hoeveelheid aangetroffen soorten insecten. Het gaat om maar liefst 354 soorten in deze kleine biotoop! 14 van deze insectensoorten zijn zeer zeldzaam en staan op de ‘rode lijst’.
Zo zijn er alleen al 23 soorten libellen en waterjuffers waargenomen. Bijzonder is de Phegeavlinder, die maar op twee locaties in Nederland te vinden is.

Natuur beste bescherming voor het grondwater

Het behoud van goede, schone bronnen is voor de drinkwatervoorziening van groot belang; daarom zetten wij ons actief in voor behoud en verdere versterking van het natuurgebied. Het beheer van het waterwingebied Halsteren is er op gericht om deze variatie in flora en fauna te behouden en daar waar mogelijk te vergroten in de komende jaren.

Onze gebieden zijn grotendeels opengesteld voor bezoekers, zodat u hier kunt wandelen. Wij vragen u op de paden te blijven en geen afval achter te laten.

Eerdere berichten

Vrouw drinkt thuis kraanwater

Nieuwe website!

Welkom op onze nieuwe website met een fris, nieuw design. De site is zo ontwikkeld dat u deze optimaal kunt bekijken op ...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.