Waterwinst: dankzij samenwerking steeds mooiere natuurgebieden

Man en vrouw lopen door waterwingebied van Evides

Heeft u al eens gewandeld in onze waterwingebieden? Deze zijn allemaal ingericht als natuurgebieden. Om de biodiversiteit verder te verbeteren en onze bronnen goed te beschermen, nemen wij - met partners - steeds nieuwe initiatieven.

Evides Waterbedrijf maakt drinkwater uit oppervlakte-, grond- en geïnfiltreerd duinwater. Bij de laatste twee spelen de grondwaterbeschermingsgebieden een belangrijke rol. Alle gebieden zijn ingericht als natuurgebied, wat de beste bescherming is voor de waterkwaliteit en tegelijkertijd voor flora en fauna. Daarbij beheert Evides al haar terreinen ecologisch. 

Samen bereiken we meer

Natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zeeuws Landschap beheren gebieden voor ons. Ook is er nauwe samenwerking met onder meer de waterschappen, gemeenten en provincies. Enkele voorbeelden in Nederland zijn te zien op de nieuwe website waterwinst.nl met praktijkvoorbeelden van bescherming en verduurzaming van de gebieden. Zo werken we als Evides op de Brabantse Wal aan een betere waterkwaliteit in een groot natuurgebied. Schoon Water Zeeland is een toonvoorbeeld van het gezamenlijk optrekken van landbouwers, provincie, waterschap en Evides om innovatieve oplossingen toe te passen bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en deze waar mogelijk helemaal niet meer te gebruiken. In de duinen op Goeree-Overflakkee dragen onze infiltratieplassen bij aan een hogere biodiversiteit.

Inzicht

Dankzij onderzoeken hebben wij in kaart welke maatregelen het beste resultaat opleveren en kunnen we met andere partijen de juiste afwegingen maken. Natuuronderzoek voeren we uit met specialisten. Zo toonde de Insectenwerkgroep van de Vereniging voor Veldbiologie onlangs aan dat een zeer zeldzaam insect weer terug was in een waterwingebied in Brabant.

Zelf de natuur in?

De meeste waterwingebieden zijn toegankelijk. U kunt hier wandelen of op de aangewezen paden fietsen of paardrijden. Ook zijn er vaak activiteiten: van een excursie met Natuurmonumenten door de Oostduinen van de Duinen van Goeree tot een speciale fotowedstrijd op de Brabantse Wal.

Meer weten? Kijk op waterwinst.nl

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.