142 ton CO₂- compensatie door duurzame koffiebeker

duurzame koffiebekers die naast en achter elkaar staan

Schrijf je naam op je koffiebeker en gebruik hem 3x! Zo'n 700 medewerkers bij Evides Waterbedrijf hebben hiermee het afgelopen jaar maar liefst 142 ton aan CO₂ gecompenseerd.

Lage CO2-voetafdruk

Klimaatneutraal zijn in 2025, dat is onze ambitie. Dat betekent voor ons dat we onze CO2 afdruk terugbrengen naar 0. Al langere tijd werken we aan verlaging van energieverbruik en CO2-uitstoot. Zo gebruiken we voor al onze zuiveringen 100% groene energie, opgewekt in Nederland, hebben we geïnvesteerd in een gasleiding naar zuiveringslocatie Berenplaat om het verbruik van diesel te beperken tot een minimum. En is het totale gasverbruik van Evides afgenomen door energiezuinig gedrag. Ook hebben we een unieke auto in gebruik dit rijdt op waterstof: met 0% uitstoot! Mede door deze activiteiten kennen de werkzaamheden van Evides een relatief lage CO2-voetafdruk.

Duurzaam product

Kraanwater is een heel duurzaam product. Het drinkwater van Evides wordt lokaal gewonnen en vervoerd zonder verpakkingsmateriaal of transport over de weg. We voorzien in een eerste levensbehoefte en vervullen daarmee een belangrijke maatschappelijke rol. Dit brengt voor ons verantwoordelijkheden met zich mee voor mens en milieu. Daarom richten we onze bedrijfsprocessen duurzaam in en denken we actief mee met onze klanten over duurzaam omgaan met zoet water. Wilt u ook uw bijdrage leveren? Bekijk onze duurzaamheidstips. Want, met kleine veranderingen zoals een bedrukking op koffiebekers, bereiken we met elkaar grote resultaten!

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.